Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

  Jeden z poglądów Szkota dotyczył przewagi wiary nad rozumem. Duns pojęcie nauki przejął, co prawda od Arystotelesa i Tomasza, ale zastosował je skrupulatnie i otrzymał odmienne wyniki. Uważa, więc że do nauki należy wszystko, co znalezione przez rozum, jednak rozum nie wszystko może znaleźć. Zatem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek rozumu do wiary w poglądach Tomasza z Akwinu

  Głównym problemem zajmującym wówczas teologów była relacja między rozumem a wiarą. Próbując rozwiązać ten problem Tomasz z Akwinu posłużył się systemem pojęciowym filozofii Arystotelesa z XIII w. Doktryna Arystotelesa nie zawsze jednak daje się pogodzić z chrześcijaństwem. Etyce arystotelesowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody na istnienie Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu

  Dla Tomasza z Akwinu tylko Bóg jest czystą formą i samoistnym, koniecznym,

  od niczego niezależnym aktem. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że dla Boga, który dysponuje wszechwiedzą, nic nie jest przypadkowe, również zdarzenia przyszłe.

  Tomasz z Akwinu odrzucił dowód Św. Anzelma na istnienie Boga i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metafizyczna koncepcja bytu według Tomasza z Akwinu

  Tomasz podjął zagadnienie istoty Boga. Jak wszyscy teologie chrześcijańscy wiedział on, że właściwym imieniem Boga jest: „Jam jest, którym jest” (Wj 3, 14). Pozostaje jednak problem interpretacji tego imienia. Jak zauważa Gilson, „w ujęciu Tomasza Bóg jest bytem, którego pełna natura wyraża się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

  Albertus Magnus, Albert von Bollstdt, Albert z Lauingen, filozof, teolog i przyrodnik. Urodził się w Lauingen, w rodzinie rycerskiej. Studiował w Padwie, w roku 1223 wstąpił do zakonu dominikanów. Wykładał jako profesor w Paryżu i Kolonii. Napisał komentarze do wszystkich ksiąg Arystotelesa. Poza tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

  Dojrzałe średniowiecze to czas feudalizmu, formowania państw i narodów, krucjat oraz sporów odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego z papiestwem o władze nad światem chrześcijańskim. To czas wzmocnienia duchowej jedności a także kultury powstałej i odpowiednio przekształconej z zespolenia źródeł starożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega racjonalizm dialektyczny Piotra Abelarda

  W filozofii starożytnej terminu dialektyka używano na określenie sztuki dyskutowania, zwłaszcza umiejętności dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika (sofiści, Platon, Arystoteles) lub na oznaczenie logiki (stoicy). Rozwinęły się zalążki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dowód na istnienie Boga według Anzelma z Aosty

  Dowód istnienia Boga:

  1. Jeżeli coś ma cechę względną, to musi istnieć i to, ze względu na co ta cecha mu przysługuje. Są ludzie dobrzy - więc jest i Bóg najlepszy. 

  Ontologiczny dowód istnienia Boga:

  2. Musi istnieć naprawdę Bóg, jeżeli jest pojmowany jako najdoskonalszy, bo gdyby nie istniał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega próba pogodzenia teologii i filozofii według Anzelma z Aosty

  Anzelm z Canterbury, inaczej Anzelm z Aosty (1033-1109), święty, teolog i filozof, z pochodzenia Włoch, benedyktyn. Był doktorem Kościoła, twórcą zasady "wiara szukająca rozumienia". Uważany jest za ojca scholastyki. Sformułował tzw. dowód ontologiczny na istnienie Boga.

  W przedmowie do „Monologion”...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

  Św. Augustyn, właściwie Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Augustinus (urodzony w roku 354 w Tagaście - zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie) był filozofem, teologiem, organizatorem kościelnym.  

  Teoria poznania: Zgodnie z założeniami filozofów okresu hellenistycznego Augustyn kontynuował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /11 176

  praca w formacie txt

Do góry