Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Co możesz powiedzieć o Martinie Heideggerze? Do jakiego kierunku filozoficznego zaliczyłbyś jego filozofię?

  Martin Heidegger (1889-1976), Filozof niemiecki, profesor uniwersytetów w Marburgu i we Fryburgu, jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu, jednej z najpopularniejszych doktryn filozoficznych XX wieku, zapoczątkowanej przez duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda. Heidegger...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy pragmatyzmu Peirce’a u Jamesa

  PRAGMATYZM:

  William James (1842 – 1910)

  Charles S. Pierce (1839 – 1914)Pragmatyzm powstał jako reakcja przeciw idealizmowi racjonalistycznemu i metafizycznemu, usiłował przeciwstawić mu bardziej trzeźwy i praktyczny sposób myślenia.

  Myśliciele kładący podwaliny pod gmach myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm Edmunda Mouniera

  Mounier to krytyk indywidualizmu, który jego zdaniem tylko na początku był wyrazem walki o autonomię i wolność jednostki, a teraz przerodził się w egoizm. Trwanie przy zasadzie indywidualizmu doprowadziło do zniszczenia wszystkich naturalnych form życia wspólnotowego i sprawiło, że dzisiejszy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj główne tezy egzystencjalizmu (J. Paul Sartre i inni)

  EGZYSTENCJALIZM [łac.], kierunek filoz. (impuls do jego rozwoju dał Soren Kierkegaard), występujący również w literaturze pięknej, wg którego:

  właściwym przedmiotem badań i punktem wyjścia analizy filoz. jest indywidualna egzystencja człowieka, jego miejsce i rola w świecie;

  wg egzystencjalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /9 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiesz o twórcy fenomenologii Edmundzie Husserlu?

  Edmund Husserl (ur. 8 kwietnia 1859 - zm. 27 kwietnia 1938) - niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców fenomenologii. Studiował w Lipsku matematykę, fizykę, filozofię i astronomię. W 1876 roku kształcił się na Uniwersytecie Berlińskim studiując filozofię i matematykę. W Wiedniu w 1881...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neotomizm

  Współczesna postać tomizmu, dominujący kierunek w katolickiej myśli filozoficznej. Papież Leon XIII w encyklice Aeterni Patris (1879 r.) zalecił studiowanie filozofii św. Tomasza z Akwinu, uznając ją za oficjalną naukę Kościoła. Od tego czasu datuje się rozwój neotomizmu jako doktryny wykładanej w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy przedstawiciele

  J.M. Bocheński:

  „Ku filozoficznemu myśleniu” (1986), „Sto zabobonów”(1987), „Marksizm-leninizm - nauka czy wiara” (1987), „Między logiką a wiarą” (1988), „O patriotyzmie” (1989), „Logika religii”(1990), „Współczesne metody myślenia” (1992)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm tomistyczny Jakuba Maritaina jako jedna z odmian filozofii chrześcijańskiej

  Za człowieka, który w pełni rozwinął personalizm i humanizm na gruncie pedagogicznym, uważa się Jacquesa Maritaina. Jego filozofię określa się mianem katolickiego personalizmu integralnego.Swe idee odkrył u św. Tomasza z Akwinu. Dla Maritaina osoba to indywidualna substancja natury intelektualnej i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm jako jedna z odmian filozofii chrześcijańskiej Emanuela Mounier'a

   

  Personalizm– koncepcja filozoficzna, której początki można odnaleźć w starożytności min. u sofistów (interesowali się antropologią, w której mieli racjonalistyczne [dominuje względność, zmienność rzeczy] stanowisko, np. Protagoras, 'wszystkich rzeczy miarą jest człowiek' ), rozwinięta przez ŚW...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm na przykładzie Sorena Kirkegaarda i Jana Paula Sartrea

  Egzystencjalizm - nurt myślowy zainicjowany w połowie XIX wieku przez S.Kirkegaarta. Szeroką popularność zdobył jednak dużo później – kulminacja jego rozkwitu przypadła na przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX stulecia. Jest to więc współczesny kierunek filozoficzny. Jego nazwa ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /11 219

  praca w formacie txt

Do góry