Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRAGMATYZM: GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE I TEZY Z UWZGLĘDNIENIEM KONCEPCJI PRAWDY

  PRAGMATYZM [gr.], współcz. kierunek filoz.,wywodzący się zang. empiryzmu, ukształtowany pod koniec XIXw.wStanach Zjedn.; gł. zasady pragmatyzmu sformułował Ch.S. Peirce (How toMake Our Ideas Clear1878); pragmatyzm został spopularyzowany przez W.Jamesa, rozbud. wsystem filoz. przez J. Deweya, kontynuowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKICH ZNASZ PRZEDSTAWICIELI PERSONALIZMU? PODAJ ICH GŁÓWNE TEZY

  Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

  Kierunek we...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /20 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO ZNACZY MECHANISTYCZNE POJMOWANIE MATERII?

  Kant pisał: „Początkiem świata jest wprawdzie Bóg, ale świat jako system kosmiczny można wytłumaczyć niezależnie i wyłącznie na podstawie naturalnego rozwoju i mechanistycznego działania sił zawartych w materi”.

  Siłom tym zawdzięczają istnienie nie tylko planety i kula ziemska, lecz także wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Hegla

  Hegel był jednym spośród idealistów XIX w., który wytworzył szkołę. System jego przez swój obiektywny charakter, olbrzymi zakres zagadnień i wyraźny schemat, którym można było wygodnie operować, był predystynowany do rozpowszechnienia szkolnego. Popularność Hegla znacznie przewyższyła popularność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek neopozytywizmu Koła Wiedeńskiego do tradycyjnych problemów koncepcje weryfikacji i falsyfikacji

  KOŁO WIEDEŃSKIE, Der Wiener Kreis, nazwa przyjęta przez grupę uczonych, głównie matematyków, logików, fizyków i filozofów (m.in.: R. Carnap, Ph. Frank, K. Gödel, O. Neurath, K. Popper), skupionych wokół seminarium filozofii M. Schlicka prowadzonego od 1922 na uniwersytecie w Wiedniu; właściwa działalność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co możesz powiedzieć o głównych założeniach filozofii Henri Bergsona?

  BERGSON (1859–1941), filozof francuski, najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co możesz powiedzieć o systemie filozoficznym Edmunda Husserla? Kto w Polsce reprezentował jego metodę?

  EDMUND HUSSERL (1859–1938), filozof niemiecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. Początkowo zajmował się filozofią matematyki, głównie problematyką filozoficznych podstaw logiki; dokonał ostrej krytyki psychologizmu w logice. W późniejszym okresie (1901–13) rozszerzył zakres badań na teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne założenia filozofii Henri Bergsona

  Bergson najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je ilościowo, pomija to co żywe i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest personalizm? Jakich znasz przedstawicieli tego kierunku i jakie są ich główne tezy?

  Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

  Personalizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co możesz napisać o neotomizmie? Przedstawiciele, kierunki i ośrodki badawcze

  Neotomizm. Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa.

  Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt

Do góry