Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV - XVI wiek

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są wtórne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Picco della Mirandola – XVI wiek

  Według niego, Bóg stworzył świat nadając mu hierarchiczny porządek, różne typy stworzeń otrzymały przeznaczone im konkretne miejsce w strukturze bytu; w struktury te wpisana była cała ustanowiona przez Boga aksjologia. Tylko człowiek został stworzony jako byt wolny, który nie otrzymał żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie św. Augustyna z św. Tomasza

  Św. Augustyn widział w świecie społeczno – historycznym przede wszystkim konflikt i rozpatrywał go (świat społeczno – historyczny) poprzez ten konflikt.

  Św. Tomasz dostrzegał w świecie przede wszystkim hierarchię i poprzez nią świat objaśniał

  Być może w kategoriach socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

  Problem poznawalności istoty Boga.

  Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

  Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

  Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

  Na drodze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /6 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy arystotelizmu zneoplatonizowanego przez pośrednictwo arabskie kolidujące z chrześcijańskimi prawdami

  Bóg nie jest u Arystotelesa Opatrznością czuwającą nad jednostkami ludzkimi. Można powiedzieć dosadnie, że nie wie nic o ich istnieniu.

  Arystoteles nie uznawał nieśmiertelności duszy ludzkiej, jedynie rodzaj ludzki jest nieśmiertelny.

  Panujący determinizm podważał istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy, postawy chrześcijaństwa do kultury, racjonalności filozofii antycznej

  totalna negacja – Tertulian; „Wiara jest absurdem, tym bardziej więc wierzę” – wiedza jest szkodliwa, niebezpieczna, niemożliwa, bezużyteczna.

  mniej, lub bardziej krytyczna i selektywna akceptacja – Orygenes, św. Augustyn, św. Tomasz.

  Postawa ta wyrażała przekonanie, że zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne chrześcijańskie elementy poglądu na świat

  Pojęcie Boga osobowego jako stwórcy, który nakazem woli powołał do życia świat z niczego.

  Radykalna różnica, nawet przeciwieństwo Boga i stworzenia – pierwiastek dualistyczny.

  Idea zbawienia człowieka od grzechu i śmierci przez osiągnięcie zjednoczenia z Bogiem – człowiekiem, czy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Patrystyka

  Patrystyka – filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei – 1325)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby osiągnięcia szczęścia ze względu na problem przypadkowości ludzkiego istnienia

  1) przezwyciężenie przypadkowości przez  identyfikację znoszącą ujednostkowienie – Platon  i Eriagena.

  2) Zaakceptowanie przypadkowości z dwoma jej charakterystycznymi aspektami:

          a) jako faktyczności

          b) jako wartości (Nietsche)

  Polaryzacja na tradycję arystotelesowską i platońsko –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry