Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje nauk

  Zamiast poszukiwać podstaw nauk, Comte przedstawił ich klasyfikację; uporządkował je w jednolity system według malejącej abstrakcyjności i rosnącej szczegółowości:

  matematyka

  astronomia

  fizyka

  chemia

  biologia

  socjologia (najbardziej szczegółowa)

  Poniekąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy poznania naukowego

  Rejestracja faktów;

  Ustalanie stałych związków między faktami, gdyż prawa nauki są tylko stałymi związkami między faktami – podobieństwa, współwystępowanie, następstwa.

  Na podstawie znajomości faktów przewidywanych oraz praw „rządzących” przyszłymi faktami (co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości pozytywizmu

  uznawanie nauk przyrodniczych za wzór poznania naukowego;

  badanie faktów zamiast prowadzenia spekulacji;

  położenie nacisku na pożyteczność i realność badań;

  zastępowanie twierdzeń absolutnych twierdzeniami względnymi (nie mówi się o strukturze samego bytu, lecz o strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pozytywizmu wg. Comte’a

  Pozytywny – oznacza to tyle co: realny w przeciwieństwie do urojonego, pewny w przeciwieństwie do chwiejnego, ścisły w opozycji do mglistego, pozytywny w przeciwieństwie do negatywnego i jałowego, korzystny wobec bezużytecznego i zbędnego.

  Głównymi atrybutami pozytywnego są więc realność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

  Dzieła:

  „Fenomenologia ducha”

  „Nauka logiki”

  „Zasady filozofii prawa”

  „Filozofia dziejów”

  Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /16 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o to, jaki jest charakter form a priori

  Interpretacja psychologiczna – formy a priori są zależne od takiej bądź innej struktury mózgu, systemu nerwowego itd. Dają się np. pojąć jako wytwór ewolucji i mogą być różne u różnych gatunków.

  Interpretacja logiczna – są one formami, jakie musi przyjąć stosunek jakiegokolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o to, czym są rzeczy same w sobie

  Interpretacja realistyczna - są fragmentami pozazjawiskowego bytu samego w sobie od którego pochodzą wrażenia.

  Interpretacja idealistyczna – są wytworem podmiotu, swego rodzaju regulatywną ideą; nie ma wyjścia poza podmiot i jego wytwory. Wszystkie przedstawienia są wytworem podmiotu, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Krytyka władzy sądzenia” koncepcje estetyczne Kanta

  W ostatniej ze swych krytyk Kant próbował osłabić przeciwieństwo obu światów, pokazując np. że w sferze estetyki zmysłowość może zbiegać się z ideą np. piękna; było to co najwyżej rozwiązanie połowiczne.

  Jeśli poznanie ma charakter czynny, tzn. podmiot poznawczy współkształtuje poznawaną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Krytyka praktycznego rozumu” koncepcje etyczne Kanta

  Żeby Bóg mógł pojawić się jako podmiot moralny, konieczne jest przyjęcie że:

  Postulaty praktycznego rozumu

  ożliwa jest wolność;

  Dusza ludzka jest nieśmiertelna;

  Istnieje Bóg;

  nie wiemy czy jest to prawda, ale naszym obowiązkiem jest założyć, że tak jest – są to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy idee rozumu w węższym znaczeniu

  Duszy

  Wszechświata

  Boga

  Dusza: scala wszystkie przejawy doświadczeń wewnętrznych, odnosząc je do jednej duszy.

  Wszechświat: scala wszystkie przejawy doświadczeń zewnętrznych, odnosząc je do jednego świata.

  Bóg: scala doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne w jedną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry