Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Państwo boże

  Zajęcie Rzymu przez Gotów pod dowództwem Alaryka w 410 r., zostało zinterpretowanejako kara bogów za winę chrześcijaństwa. W odpowiedzi na to Augustynnapisał w Sprostowaniach: „Tymczasem na skutek wtargnięcia Gotów,którzy pozostawali pod dowództwem króla Alaryka i w wyniku wielkiej i gwałtownejklęski padł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn

  Augustyn Aureliusz należy do postaci, wobec których trudno przejść obojętnie.Jego życie wyciska niezatarte piętno na jego pismach, dlatego trzeba poznaćdzieje Augustyna, by zrozumieć nić przewodnią doktryny. Zaważyła ona potężniena potomności, jej cień pada na całość myśli chrześcijańskiej, na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita

  Zanim zaczniemy omawiać myśl zachodnią po św. Augustynie, zajmiemy siękońcowym okresem patrystyki w Kościele Wschodnim.

  Na pierwszy plan wysuwają się pisma nieznanego autora, zapewne mnichasyryjskiego z końca V i początku VI w. Autor podaje się za św. DionizegoAreopagitę, ucznia św. Pawła i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Istnienie Boga i wiara

  Poszukiwanie dowodu istnienia Boga w dziełach Augustyna, od razu wprowadzanas w specyficznie augustyński sposób myślenia. Ściśle rzecz biorąc Augustyn takiego dowodu nie przeprowadza, ponieważ uważa, iż idea Boga jest danawszystkim ludziom, a naturalne dla człowieka poznanie Boga jest utrudnioneprzez zło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /10 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Bóg

  Bóg jest ośrodkiem całej spekulacji Pseudo-Dionizego. „Wtajemniczony" (mistyk)szuka Boga w ciemnościach niewiedzy, końcem poszukiwań jest milczenie,gdyż Bóg pozostaje poza wszelkim dyskursem. Pseudo-Dionizy wyróżnia i r zydrogi poznania Boga. Pierwszą określa mianemiteoLogiLkatafatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Poznanie

  Przy omawianiu zagadnienia Boga widzieliśmy, jak Augustyn wychodząc od istnieniaświadomego podmiotu wyróżnia dwie zasadnicze dziedziny poznania:sferę zmysłową i umysłową.

  Augustyn jako manichejczyk był sensualistą, uznawał, że tylko drogązmysłów otrzymujemy poznanie. Tymczasem sensualizm wchodzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Hierarchia

  Pseudo-Dionizy w traktacie O hierarchii niebieskiej definiuje hierarchię jakoświęty porządek (Td^ic), święte poznanie (emorr||iT|) i działanie, zmierzające domożliwie najdoskonalszego upodobnienia się do Boga dzięki Jego mocom przebóstwiającym(£V£py£ia rcpóc T Ó 0£O£i8ric)2 6 6 . Hierarchia dla autora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Stworzenia

  Augustyn jako manichejczyk początkowo twierdził, że człowiek jest cząstkąBoga, p o t em jego poglądy uległy zmianie i uważał, iż albo świat jest częścią Boga(ale wtedy skończoność, zmienność i nietrwałość cechowałyby Boga), albomusi być wywiedziony z nicości. Bóg sam będąc b y t em (sum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Mistyka

  Pseudo-Dionizy opisuje etapy powrotu człowieka do Boga, polegające na przemianieswego umysłu, coraz doskonalszym samopoznaniu.

  I tak, pierwszy krok to poznanie samego siebie (yvcoGi aeawóv) i swegostopnia w hierarchii.

  Drugi etap wiedzie przez Pismo (objawienie się Boga), modlitwę, zachwyti miłosną e k s t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Człowiek

  W Księdze Rodzaju stworzenie człowieka jest przedstawione raz szóstego dnia,a raz następuje po dniu siódmym. Rozwiązanie przez Augustyna tej trudnościmoże stanowić punkt wyjścia dla analizy jego poglądów na naturę człowieka.Uważa on, iż pierwsze stworzenie dotyczy duszy człowieka wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 845

  praca w formacie txt

Do góry