Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Średniowiecze - Nowe poglądy na filozofię średniowieczną

  Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła dopiero w połowie XIX w. wraz z rozkwitem nauk historycznych i badaniem rękopisów (ok. 1880 r.), a także wzmożonymzainteresowaniem logiką. Jednak opinie dotyczące filozofii średniowiecznejbyły rozmaite. Krytykowano na przykład scholastykę za metody nauczaniai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Charakterystyka średniowiecznego życia umysłowego

  Przyjrzyjmy się pewnym charakterystycznym cechom średniowiecznej naukii życia umysłowego. Nie na próżno podkreśla się scholastykę, która była dominującym stylem uprawiania nauki. Typ zbiorowości organicznej charakterystycznydla katolicyzmu przeniknął do nauki i sposobu jej uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /8 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni

  W 524/525 r. został stracony Boecjusz. Wkrótce potem, w roku 529, nastąpiły posobie bardzo znamienne wydarzenia: cesarz Justyn zamknął Akademię Ateńską,a św. Benedykt z Nursji napisał swą regułę zakonną.

  Ważność benedyktynów w początkowym okresie formowania się wiekówśrednich jest zawsze godna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie

  Odrodzenie karolińskie to pierwsza wiosna intelektualna Europy. Przyjrzyjmysię, jak do niej doszło i j ak się przejawiała. Młodo zaszczepione drzewo chrześcijaństwaw barbarzyńskich społeczeństwach Europy potrzebowało silnejopieki i mądrej czujności, by się umocnić i zacząć wydawać owoce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Kasjodor

  Kasjodor (lata 477-562), którego pełne imię brzmiało Cassiodorus Flavius MagnusAurelius Senator, pochodził ze znakomitej rodziny o wschodnich korzeniach,zamieszkałej w Kalabrii. Jego ojciec z ramienia Teodoryka zarządzał Sycylią,sam zaś Kasjodor został mianowany kwestorem, a p o t em konsulem i tymsamym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Alkuin

  Jak już wspominaliśmy, najwybitniejszą postacią szkoły pałacowej był Alkuinur. w 730 r. w Anglii, w York (Eloracum)1 1 . Tam pobierał nauki w słynnej szkoleprzyklasztornej założonej przez arcybiskupa Egberta1 2 , który sam został jejrektorem. Alkuin odbywał częste podróże do Rzymu po rękopisy. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Grzegorz I Wielki

  Znacznie wybitniejszym umysłem od Kasjodora (choć nie w dziedzinie twórczościnaukowo-wychowawczej) był papież Grzegorz I Wielki. Człowiek ten, pochodzącyze szlacheckiego rodu rzymskiego, był wielkim opiekunem uciśnionychi biednych w niezwykle trudnej epoce VI w. Wywarł na życie duchowe równie silnywpływ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Jan z Damaszku

  Urodził się w Damaszku około 675 r. w rodzinie chrześcijańskiej, jego ojciec byłministrem finansów kalifa. Przed 700 r. został mnichem i kapłanem w Jerozolimie,w klasztorze św. Saby, gdzie spędził trzydzieści lat. Zmarł w 749 r.

  Wśród jego pism znajdujemy dzieła polemiczne przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachód V - VI wieku

  Sytuacja polityczna i społeczna w Europie Zachodniej w V-VI w., była w istociebardzo złożona. Pogłębiał się proces izolacji i upadku cywilizacji chrześcijańskiej.Z jednej strony, na Wschodzie tradycja i ceremoniał dworu cesarskiegoulegały coraz większemu skostnieniu i przerostowi. Z drugiej strony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /24 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Neoplatonicy i arystotelicy

  Wśród wielu myślicieli chrześcijańskich, którzy pozostawali pod wyraźnymwpływem poglądów neoplatońskich, znajdujemy biskupa Synezjusza z Cyreny.

  Urodził się około 370 r., był uczniem słynnej Hypatii (przedstawicielkaneoplatonizmu) w Aleksandrii, przez trzy lata (399-402) przebywał jako posełw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt

Do góry