Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja donatyjska

  W 313 r. chrześcijanie afrykańscy zwrócili się do cesarza Konstantyna z prośbą o rozstrzygnięcie sporu, kogo należy uznać za prawowitego biskupa Kartaginy: Cecyliana czy Donata. Zwolennicy Donatusa oskarżali Cecyliana o to, że podczas prześladowania chrześcijan za Dioklecjana wydał prześladowcom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Dogmatycy

  Od czasów Dioklecjana (284-305) rozpoczyna się w historii rzymskiej nowa epoka - późnego cesarstwa. Cesarz ten zakończył proces przekształcania państwa rzymskiego w monarchię absolutną. Odtąd - podobnie jak monarchowie Wschodu - uważany był za wcielenie bóstwa. Poddani oddawali mu cześć przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Katecheci

  Od  okresu  śmierci Marka Aureliusza zaczyna wygasać zainteresowanie filozofią, rozszerza się natomiast synkretyzm religijny. Chrześcijaństwo ulega dalszym przeobrażeniom. Ze wspólnoty gmin kościelnych ośrodków chrześcijańskich wyrastać zaczyna nowa koncepcja instytucjonalna: organizacja o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Apologeci

   Zajmowali  się głównie zwalczaniem gnostycyzmu funkcjonującego wśród chrześcijan. Nie stworzyli zwartego systemu filozoficznego, ale w zależności od sytuacji podejmowali określone problemy. Na przykład, Arystydes badał filozoficznie monoteizm, a Justyn tłumaczył,  że w umyśle każdego człowieka jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Ku ortodoksji chrześcijańskiej

  Istniejący chaos myślowy nie odpowiadał bardziej oświeconym chrześcijanom, dlatego w II wieku przystąpiono do formułowania bardziej zwartych tez i założeń doktrynalnych chrześcijaństwa. Zadanie to realizowali tzw. Ojcowie Kościoła, tworząc system wyobrażeń i poglądów na wiarę, kulturę i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Judaizm w interpretacji „chrzcicieli”

  U schyłku republiki rzymskiej pojawiały się nad Jordanem nie zawsze prawowierne odłamy mozaizmu (łac. Moses - Mojżesz, hebr. Mosze - religia Mojżeszowa). Był wśród nich ruch „chrzcicieli”, którego ideą przewodnią stało się wyzwolenie ludzi z nędzy i ucisku za pośrednictwem bożego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza wczesnochrześcijańska

   Nie była ani filozofią, ani teologią, lecz próbą przekształcenia mozaizmu w kierunku nowego pojmowania  świata i człowieka. Na gnostycznym etapie formowania się filozofii chrześcijańskiej działali: Cerynt (żył w końcu I w. n.e. w Azji Mniejszej): Marcjon z Synope, autor Antytez, w których ukazywał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza jako tajemna wiedza Wschodu

  Rozwijała się w postaci teozoficznej oraz zinstytucjonalizowanego nurtu wyznaniowego. W Cesarstwie Rzymskim rozpowszechnionymi religiami były:

  1) kult „Wielkiej Matki";

  2) kult Izydy i Ozyrysa;

  3) kult syryjskiego boga Baala;

  4) kult Mitry.     

  „Wielka Matka” (łac. Magna Mater) była boginią Greków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzna gnoza judejska

  W Aleksandrii doszło do „wymieszania” się idei judejskich i greckich, w wyniku którego na wybrzeżach Morza  Śródziemnego rozszerzył się judaizm zhellenizowany. Gnoza ta wyróżniała się  łączeniem postawy racjonalnej z religijną. Jej podstawę stanowiła doktryna zawarta w księgach uznanych jako ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczna gnoza teistyczna

   Była umiejętnością i teistyczną wiedzą o sprawach boskich oraz ludzkich, rozważanych w perspektywie pozakosmicznego bóstwa. W gnozie tej  ścierały się doktryny teistyczne z filozofią, irracjonalizm z racjonalizmem, wiara z obiektywnym poznaniem, dogmat z niezależnością intelektu. W neoplatonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry