Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Antropologia

  Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Można w nim odnaleźć najbardziej adekwatny obraz Boga. Człowiek posiada sumienie, w którym dostrzegalne są „ślady Trójcy Świętej”. Śladami tymi są: pamięć, inteligencja i miłość. 

  Człowiek posiada również wolę. Jest to jedna z władz duszy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Gnoseologia

  Człowiek dąży do zrozumienia prawdy bożej. Może to osiągnąć przez wiarę. Do poznania prawdy potrzebny jest także rozum. „Wydaje mi się to niedbałością - pisał - nie przykładać się, po utwierdzeniu w wierze, do  zrozumienia tego, w co wierzymy”. Wynika z tego,  że wiara poprzedza rozumowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Ontologia

    Bóg jest bytem, którego natura odpowiada całkowicie prawom logicznym.  Świat został stworzony z niczego „na mocy postanowienia mądrości i woli Boga”.  Świat przed swym stworzeniem istniał już jako model, forma, obraz lub zasada w myśli swego Stwórcy; tylko, że w tej postaci nie posiadał innej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109)

  Święty Anzelm urodził się w Aoście. W 1093 roku był arcybiskupem Canterbury, stąd w literaturze występuje jako Anzelm z Aosty lub Anzelm z Canterbury.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

    W IX wieku toczyły się spory o to czy cnota jest tak samo przeznaczona człowiekowi jak grzech. Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia. Istnieje Łaska Boża, ale istnieje też wolna wola ludzka. Predestynacja  jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

  Przedmiotem poznania jest Bóg i tylko Bóg, ale ponieważ jest on niepoznawalny, to poznajemy tylko to, co jest jego przejawem. Poznanie ma charakter ewolucyjny: rozpoczyna się od dołu, od rzeczy jednostkowych do idei w nich zawartych, od władz niższych do wyższych. Zmysły są początkiem, rozum uwieńczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

  Bóg jest bytem o niepoznawalnej naturze. Teologia może tylko ustalić, czym Bóg nie jest. To, co doświadczamy, poznajemy, to nie jest natura Boga, ale tylko objawy natury, teofanie.  Jan Szkot Eriugena tłumaczył, że Bóg jest „niczym”, niczym z tego, co myśl ludzka zdolna jest pojąć. Bóg jest jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877)

  Urodził się w Brytanii. Ok. 850 roku został wezwany na dwór Karola Łysego i odtąd pełnił funkcję nadwornego „oficjalnego” uczonego. Nie był duchownym, a mimo to władze kościelne korzystały z jego rozstrzygnięć w sporach, zwłaszcza w sporze IX wieku o predestynację...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sholastyka

  Scholastyka  (łac. scholasticus - uczony, wykładający w szkole) była chrześcijańską filozofią  średniowiecza. Rozwijano ją była od IX do XIV wieku. Była to filozofia religijna, która głosiła,  że poza Bogiem nic nie ma znaczenia samoistnego. Ponieważ religia była podstawą organizacji państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja ariańska

  W Kościele egipskim występowała silniejsza tendencja usiłująca pogodzić dogmaty chrześcijańskie z zasadami filozofii greckiej  (Klemens z Aleksandrii, Orygenes z Aleksandrii). Orygenes tworzył system teologiczny na podstawie platońskiej teorii idei. Logos utożsamiał ze Słowem, Rozumem, Synem Bożym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt

Do góry