Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Antropologia

  Michel de Montaigne uważał,  że dusza ludzka rodzi się drogą naturalną wraz z ludzkim ciałem, posiada zatem naturę cielesną. Odrzucał koncepcję nieśmiertelności duszy. Uznał,  że metempsychoza jest niedorzecznością, człowiek istnieje tylko w świecie ziemskim, a śmierć jest ostatecznym kresem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Gnoseologia

  Przedmiotem poznania są jedynie bezsporne fakty z  życia ludzkiego. Nie powinno się dążyć do opracowywania ogólnych teorii. Trzeba opisywać świat i ludzi. Chcieć w ogólny sposób ująć naturę wszystkich ludzi to, chcieć ścisnąć wodę w garści. Michel de Montaigne był sceptykiem. Wątpił w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Ontologia

  Bytem jest tylko rzeczywistość materialna, istniejąca w  świecie przyrody będącym wzorem dla wszystkich wytworów człowieka. Pierwiastek nadprzyrodzony to wymysłem człowieka. 

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592)

  Powszechnie nazywano go „francuskim Talesem”. W 1580 roku wydał Próby, dzieło napisane w języku francuskim. Tworzył w formie eseju (swobodnej formy wyrażania myśli językiem zbliżonym do mowy potocznej). Pozwalało mu to na nawiązanie z czytelnikiem  żywego, bezpośredniego kontaktu. Esej można porównać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Gnoseologia

  Poznanie zaczyna się od postrzeżeń, następnie - dzięki abstrahowaniu - od obrazów zmysłowych dochodzi się do pojęć i dalej do najogólniejszych prawd. Umysł, aby mógł odróżnić prawdę od fałszu, musi posiadać „naturalną zdolność sądzenia”, która zakłada znajomość „niezmiennych i wiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Ontologia

  Bytem i najwyższym dobrem jest Bóg, który jest bytem pierwszym i niepochodnym. Świat widzialny został stworzony w czasie. Materia rozważana sama w sobie nie istnieje. Bonawentura wykorzystał matafizykę światła do wytłumaczenia natury materii. W jego przekonaniu światło jest siłą działającą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

  Przydomek „Bonawentura” został mu nadany przez Franciszka z Asyżu.  Św. Jan Fidanza  był zakonnikiem, franciszkaninem. Uważał,  że filozofia Arystotelesa jest niezgodna z nauką chrześcijańską. Rozwijał filozofię platońsko-augustyńską 

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nominalizm a realizm

  Spór między nominalizmem a realizmem rozpoczął się w X wieku, a swoje apogeum osiągnął w XI i pierwszej połowie XII wieku. Toczono go o uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy pojęciom ogólnym odpowiadają jakieś byty ogólne, np. człowiek w ogóle, koń w ogóle, czy istnieją tylko i wyłącznie konkretne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nauka a religia

  XII i XIII wiek charakteryzował się tendencjami zmierzającymi do oddzielenia nauki od teologii, rozumu i wiary. Wokół problemu stosunku nauki i wiary toczyły się spory, w wyniku których wykrystalizowały się następujące stanowiska:   

  1)  racjonalistyczne (Piotr Abelard), którego zwolennicy postulowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Materializm a idealizm

   W  toczącym się sporze materializmu z idealizmem chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest bytem. Materia czy idea. W poszukiwaniu odpowiedzi ukształtowały się stanowiska:  

  1.  Idealistyczne, którego zwolennicy uważali, iż elementem pierwotnym jest czynnik idealny (myślenie, duch, ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt

Do góry