Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Antropologia

  Człowiek jest elementem przyrody, rządzą nim prawa mechaniczne. Zajmuje się on tylko własnymi sprawami, kocha siebie, jest egoistą. Jedynym celem człowieka jest zachowanie własnego dobra.    

  W życiu społecznym urzeczywistniają się stosunki między ludźmi, które najpełniej wyraża - zdaniem Hobbes'a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Gnoseologia

  Poznanie jest procesem mechanicznym. Przedmiot poznania - otaczający człowieka świat zjawiskowy - stykając się ze zmysłami, przenosi swój ruch na zmysły wprawiając je w ruch i przenosząc impuls poprzez nerwy do mózgu. Poznanie ma zatem charakter zmysłowy oraz racjonalny.   

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Ontologia

  Nie istnieje nic poza ciałami materialnymi, bytem jest więc przyroda jako zbiór ciał przestrzennych, znajdujących się w ciągłym ruchu. Substancje niematerialne są fikcjami, tworami umysłu. Świadomość jest funkcją ciała organicznego wziętego jako całość. Ciała istnieją w sposób mechanistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679)

  Pochodził z angielskiej rodziny, jego ojciec był pastorem. Studiował w Oksfordzie. Brał czynny udział w polityce, opowiadając się po stronie rojalistów. Dwadzieścia lat życia spędził w Paryżu. Najsłynniejszym jego dziełem jest Leviathan, zawierający jego filozofię państwa i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Malebranche (1638 - 1715)

  Należał do paryskiego zgromadzenia oriatorianów poświęcającego się studiom teologicznym. (łac. oratorium, od orare - modlić się, dom modlitwy). Reprezentował stanowisko filozoficzne zwane  ontologizmem. Twierdził,  że między duszą a ciałem, między myślą a rozciągłością nie ma  żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Antropologia

   Jeśli jest myśl, to musi być ktoś, kto myśli. W tym twierdzeniu Kartezjusza znajduje swe uzasadnienie koncepcja człowieka jako istoty myślącej: „myślę, więc jestem”. Człowiek to jaźń myśląca i rościągłe ciało. Jeżeli zatem ciało jest faktem (substancja rozciągła) oraz dusza jest faktem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Gnoseologia

  Kartezjusz na podstawie przedstawień, jakie powstają w umyśle, rozróżnił trzy rodzaje pojęć: idee wrodzone, idee nabyte, idee utworzone przez człowieka.    Idee wrodzone to te, z którymi człowiek przychodzi na świat, które są w umyśle a priori. Stanowisko takie określa się w filozofii natywizmem. U...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Ontologia

  Bytem jest Bóg. Jest on nieskończony. Jest przede wszystkim wolą, bo wola jest z istoty swojej nieograniczona. Prawdą i dobrem jest to, co Bóg chce. Człowiek składa się z duszy i ciała. Dusza jest świadomością, jest myśleniem. Ciało jest rozciągłe, nieskończenie podzielne, jest w ruchu, ulega...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Nauka

   Kartezjusz żył w okresie, w którym scholastyka już nie dominowała, zaś Odrodzenie nie ujawniło się w całej pełni. Nauka nie była jeszcze zreformowana; nie mogła zadowolić człowieka, który zajmował się optyką, meteorologią, geometrią i fizyką. Przyczynę tego stanu rzeczy upatrywał Kartezjusz w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileo Galilei (1564 - 1642)

  Urodził się w Pizie, studiował medycynę, a później matematykę, od 1589 r. był profesorem w Pizie oraz Padwie. Główne zdobycze naukowe, które uczyniły go ojcem nowożytnej mechaniki i astrofizyki polegały na odkryciu prawa spadania w 1602 r., skonstruowaniu teleskopu, sformułowaniu 1583 r. prawa ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt

Do góry