Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Gnoseologia

    Filozofia ma umożliwić człowiekowi poznanie aktu stwórczego Boga, jego przyczyny i celu, ale tylko w zakresie związku z naszą działalnością. Umysł ludzki nie może rozwiązać zagadnień metafizyki, ale może poznać akt stwórczego działania Boga w danym sobie zakresie. W ten sposób filozofia - w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Ontologia

  Bóg jest bytem. Stworzył  świat harmonijny i hierarchiczny. Wszystkie stworzenia mają w nim swoje określone miejsce: od najwyższych po Bogu, do najniższych. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami. Bóg jako stwórca decyduje o każdym stworzeniu („Człowiek jest własnością Boga")...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704)

  Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia a religia

  Oświecenie, zwłaszcza francuskie, pozostawiło wiele teorii, sądów oraz pojęć dotyczących religii. Ukazywano jej związki religii z funkcjonowania władzy świeckiej. Radykalizm w teorii religii przezwyciężał tendencje deistyczne. Zamiast racjonalizacji religii postulowano jej likwidację, traktując...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Filozofia historii

  J. J. Rousseau, J. A. Condorcet i inni tworzyli określona wizję dziejów, ludzkości, w której poddawali krytyce zło społeczne. Za  źródło tego zła i cierpień uznali społeczeństwo. Nędza i bogactwo, hierarchia i tyrania wytworzyły religię jako  środek sankcjonujący ten stan...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Prepozytywizm d'Alemberta

   Postulował, aby naukę ograniczyć do badania faktów i konstruować twierdzenia pewne. Uważał,  że z nauki należy usunąć sądy metafizyczne, które w istocie są domysłami. Filozofia powinna być uogólnieniem wiedzy faktograficznej, ustaleń nauk szczegółowych, a także nauką o zasadach uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Angielska filozofia moralna - intuitywizm Shaftesbury'eg

  Moralność traktował podobnie jak piękno. Świat był dla niego organizmem, dlatego nie można go przedstawiać ani w formie empirycznej, ani racjonalistycznej. Świat jest tylko estetyczny. Głównym zadaniem filozofii  jest ukazanie roli, jaką człowiek odgrywa w otaczającej go rzeczywistości; roli, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Empiryzm angielski

  Był kontynuacją metodologicznego empiryzmu Fr. Bacona, który  żądał, aby teoria poddana została weryfikacji, kontroli zmysłowej i doświadczalnej. Genetyczną postać empiryzmu skonstruował John Locke. Uważał, że umysł ludzki jest jak „tabula rasa”, „tablica niezapisana”, którą „zapisuje” dopiero ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka filozofii oświeceniowej

   Pojęcie „oświecenie” zaczerpnięte zostało z biblijnej metafory przeciwstawiającej światłość ciemności (światłość oznaczała atrybuty boskie: dobro i mądrość przekazywane ludziom w drodze  łaski uświęcającej).  Świeckie rozumienie tego przeciwstawienia upowszechniło się już w Odrodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Państwo i Prawo

  „Wzajemna obawa” wynika z przyrodzonej równości ludzi oraz z „woli szkodzenia sobie”. Ludzie z natury swej są sobie równi. „Nierówność zaś, która istnieje teraz, została wprowadzona przez prawo państwowe”.     

  „Wola szkodzenia - pisał Hobbes - właściwa jest wszystkim ludziom w stanie natury, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /9 443

  praca w formacie txt

Do góry