Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)]

  Nazywał się Francois-Marie Arouet  i był związany z liberalizmem, którym kierował za  życia, a po  śmierci stał się jego symbol. Był publicystą o filozoficznych zainteresowaniach; stąd jego teorie wydają się uproszczone, powierzchowne, ale za to przystępne. Uprawiał filozofię traktując ją jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Antropologia

  Hume  uważał,  że natura ludzka jest ciągle taka sama, niezmienna. Ludzie według niego są tak dalece do siebie podobnymi, że historia nie może powiedzieć o człowieku nic innego, nowego, niezwykłego. Wszystkie nauki należy tworzyć na podstawie nauki o człowieku, a tę powinno się rozwijać poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Gnoseologia

   Hume  twierdził,  że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości. Umysł ludzki zajmuje się tylko dwiema prawdami: ideami i faktami. Idee, których przykładem może być matematyka, charakteryzują się tym, że są oczywiste i pewne. Są niezależne od doświadczenia, bo nie mają jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

  Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776)

  Był Szkotem. Urodził się w Edynburgu; przyjaźnił m.in. z d'Alembertem, Diderotem i Rousseau.  

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Berkeley (1685 - 1753) - Gnoseologia

    Przedmiotem naszego poznania są jedynie idee; nam się tylko wydaje,  że istnieją przedmioty zewnętrzne wskutek naszego o nich myślenia; pojęcie substancji powstaje dlatego,  że różne nasze idee zespalają się w jakiś zespół. My sami nie jesteśmy autorami tych idei, nie możemy z góry powiedzieć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Berkeley (1685 - 1753) - Ontologia

  Bytem  są ogólne wyrazy, pojęcia, które istnieją w  świadomości człowieka. są nim również postrzeżenia. 

  „Istnieć - powiadał - znaczy być postrzeganym”. Pisał też: „mówicie jednak, że chociaż same idee nie istnieją poza umysłem, to przecież mogą być rzeczy do nich podobne, będące ich kopiami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Berkeley (1685 - 1753)

   Urodził się i spędził prawie całe życie w Irlandii. Studiował w Dublinie; był twórcą idealizmu subiektywnego. Jako duchowny kościoła anglikańskiego zwalczał ateizm i liberalizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

  W teorii państwa Locke opowiadał się za respektowaniem przez nie zasad wolności. Podstawę norm  życia społecznego miała stanowić konstytucja. Państwo zachowałoby podział władz i taką organizację, by większość miała głos decydujący.    

  Uważał,  że ludzie w stanie natury są równi i wolni...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /10 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Antropologia

  Uważał,  że każdy człowiek ma prawo do swobodnego rozwoju i formułowania sądów. Twierdził,  że zasady moralne powinny być pragmatyczne, czyli nie tylko krępować, ale także wzbogacać ludzkie  życie, a więc moralność winna respektować tolerancję, umożliwiać rozumne ich stosowanie. Negował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt

Do góry