Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

  Chaotyczność i dwutorowość formuł spotykanych u Eriugeny może prowadzićdo różnych, nawet sprzecznych interpretacji zasadniczego stanowiska metafizycznegoich autora. Nie można twierdzić po prostu, iż Eriugena jest panteistąbez dodania, co rozumiemy przez słowo „panteizm". Spróbujmy więc określić,czym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Zwolennicy i przeciwnicy dialektyki

  Polemiki eucharystyczne, spór o powszechniki, problem nauk świeckich w wykształceniumnicha i rozwój zagadnień prawniczych wywołały wyraźny przerostdialektyki. N i e ujęta w karby, uprawiana bez kontroli i celu dialektyka, niespełniała zrazu tej roli, jaka jej przypadnie w wielkiej scholastyce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Uczniowie Hrabana

  Do spadkobierców odrodzenia karolińskiego należał uczeń Hrabana Maura,Kandyd z Fuldy (Candidus z Fuldy - mnich Brunn). Jego pisma to tzw. DziełaKandyda (Dicta Candidi de imagine Dei), na które składa się dwanaście fragmentówteologiczno-filozoficznych. Dominuje w nich wpływ św. Augustyna i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena

  Z pochodzenia był Irlandczykiem, stąd przydomek „Eriugena" od celtyckiegosłowa (H)ćriu na określenie Irlandii. Wyspę tę zwano również Scotta, dlategodrugie imię Jana brzmi „Szkot".

  Nauki pobierał w klasztorze irlandzkim, tam poznał dzieła Augustynai Boecjusza, nabrał znajomości gramatyki, filozofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział i rozbiór (divisio - analysis)

  Eriugena w swym ujęciu filozofii idzie raczej w ślady św. Augustyna, ale w metodziepozostaje pod wpływem hierarchizmu Pseudo-Dionizego. Tak jaku Pseudo-Dionizego wszystko wychodzi od Boga i doń powraca, tak u Eriugenytriada trwanie-wylew-powrót stanowi metodę ujęcia całego bytu. Pojmujemygo dialektycznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

  Elementy systemu poznania pochodzą wedle Eriugeny z trzech źródeł: 1. Objawienia,które jest oczywiste i nie podlega dyskusji; 2. autorytetu Ojców - dyskusjajest tu dopuszczalna, lecz ostateczne słowo należy do rozumowania i trzebapodążać za poglądami Ojców, gdy są w zgodzie z rozumem; 3. filozofii -która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Hierarchia nauk, czyli sztuk wyzwolonych (ordo artium)

  Sztuki wyzwolone (nauki) stanowią fundament filozofii, są one przez ludzi niejako„odkrywane", nie zaś tworzone. Również wśród nich ma zachodzić porządek.Jest on następujący: dialektyka dzieli się na gramatykę i retorykę, arytmetykana astronomię i muzykę.

  Aby właściwie i możliwie pewnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Hraban Maur

  I n n ym wybitnym uczniem Alkuina był Magnentius Hraban Maur, urodził sięmiędzy 776 a 784 r. w Moguncji i tamże zmarł w 856 r. jako arcybiskup. Uczyłw Tours i w Fuldzie, przy czym ta druga szkoła dzięki niemu doczekała sięwielkiego rozkwitu. Odbywał liczne podróże i pielgrzymki, np. do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Beda Venerabilis (Czcigodny)

  Rzeczywiście Beda Venerabilis (Czcigodny), to najwybitniejsza postać swegowieku. Był b e n e d y k t y n em od wczesnego dzieciństwa związanym z opactwemWeremouth-Yarrow. Pełnił tam funkcję opata (Benedykt Biscop), zmarł w 735 r.

  W dziełach Bedy spotykamy trzy tradycje: celtycką, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze

  Zanim rozpoczniemy wykład doktryn filozoficznych, należałoby przyjrzeć sięogólnemu poglądowi na filozofię średniowieczną. Trudno nam zdać sobie sprawę,jak bardzo jesteśmy obciążeni różnymi opiniami i jak wiele jest w nas subiektywnychi apriorycznych poglądów na wieki średnie. Z jednej strony,w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt

Do góry