Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka filozofii współczesnej

  I. Kant  interpretując Kartezjusza, powiadał:

  1) poznanie ukazuje nam rzeczy jako rzeczy doświadczane, a nie istniejące same w sobie;

  2) idee są wytworem, są wynikiem współdziałania tego, co dane w doświadczeniu i tego, co można nazwać aktywnością świadomości;

  3) umysł nadaje doświadczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /11 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Antropologia

  Holbach  uważał,  że błędne jest przekonanie człowieka o sobie samym jako o dwoistej naturze. Człowiek sądzi o sobie,  że posiada coś, co go odróżnia od ciała, wyodrębnia substancję duchową i cielesną. W rzeczywistości zaś człowiek jest tylko mechanizmem, chociaż bardziej złożonym.   ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

   Jedynym źródłem przeżyć psychicznych są wrażenia zmysłowe powstające wskutek działania bodźców materialnych na ludzkie narządy zmysłowe. Wiedzę tworzymy więc na podstawie doświadczenia. Prawdą jest to, co z niego wynika. „Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

  Jest tylko materia będąca w ciągłym ruchu. Istnieje ona wiecznie, a więc nikt i nic nie było przyczyną jej początku. Ruch jest atrybutem materii. Nie ma więc powodu, by poszukiwać „pierwszego motoru” - prawił Holbach. Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T. Claude Helvetius - Helwecjusz (1715 - 1771) - Antropologia

  Helvetius  postawił sobie zadanie, aby stworzyć naukę, którą określał sztuką  życia. Miała być ona nauka stworzona przez rozum i oparta na doświadczeniu o poziomie naukowości równym naukom przyrodniczym. Przekonanie to opierał na twierdzeniu, że człowiek jest częścią przyrody,  że trzeba go...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

   Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

   Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

   Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

   Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  Człowiek posiada zdolność odczuwania radości; potrafi cieszyć się, ale również cierpieć. Jeżeli odczuwa coś przyjemnego, to cieszy się; jeżeli zaś coś przykrego, to cierpi. Uczucia te są podstawą pojawiania się miłości i nienawiści. Przedmiotem miłości człowieka jest ona sama. Jej istotą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt

Do góry