Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

  W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

  Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

  Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

  - bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

  - jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

   Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

  Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Filozofia religii

  Formułował ją na podstawie materialistycznego ujęcia  świata. Był przekonany,  że poza obiektywną rzeczywistością materialną nic nie istnieje. Wszystko natomiast to, co zwykło nazywać się myśleniem, duchem czy bóstwem jest tworem gatunku ludzkiego. Również religia jest tworem tak rozumianego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

   Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

  Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Gnoseologia

  Feuerbach wyróżniał poznanie zmysłowe i racjonalne jako dwa szczeble poznania. „Świat stoi otworem jedynie przez otwartą głowę, a otworami głowy są tylko zmysły. Natomiast myślenie izolowane, zamknięte w sobie, myślenie bez zmysłów, bez człowieka, poza człowiekiem, jest absolutnym podmiotem, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Ontologia

    Materia jest bytem, jest odwieczną, niestworzoną przyrodą.  Życie jest formą istnienia materii; jest efektem jej ewolucji, która od postaci nieorganicznej przeszła w postać organiczną. Materia istnieje według określonych praw, które człowiek może poznać i wykorzystywać. Podstawowym prawem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

  Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.  Powiedział, że z zasianych przez niego ziaren owoce dojrzeją dopiero za sto lat. Przyjął jedynie ich zaproszenie do wygłoszenia w Heidelbergu cyklu wykładów z filozofii religii. Wykładał od 1 grudnia 1848 roku do 2...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Antropologia

   Jeżeli świat jest wolą i wyobrażeniem; jeśli świat fenomenów włącznie z moim ego jest subiektywną stroną relacji: „Ja – świat”, to wola i wyobrażenie muszą być częścią bytu noumenalnego. A zatem i samo postrzeganie, poznawanie  świata jest ucieleśnieniem siły: woli życia, która  łączy sobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 182

  praca w formacie txt

Do góry