Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  William James (1842 - 1910)

  Urodził się w Nowym Jorku. Był Irlandczykiem. Uczył i wychowywał się w Europie. Został zwolennikiem mistycznej doktryny religijnej Emmanuela Swedenborga. Zainteresowania religijne  łączył z problematyką społeczną. W latach 1872-1907 nauczał na Uniwersytecie Harvarda. Przyjaźnił się z Peirce'em. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Antropologia

   Człowiek  żyje w otoczeniu różnorodnych zjawisk. Dokonuje ich oceny; zajmuje względem nich określoną jedną postawę: aprobaty lub dezaprobaty. Jeśli aprobuje coś, to nie może jednocześnie dezaprobować, odrzucać tego czegoś. Stosunek człowieka do jakiejś rzeczy lub zjawiska wyraża poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Gnoseologia

  Wiedza  może być konstruowana tylko na podstawie doświadczenia. Dotyczy to również filozofii, która może wykorzystywać dla swego rozwoju psychologię, posługując się doświadczeniem introspekcyjnym, wewnętrznym.    

  Przekonanie to ukierunkowało wysiłki badawcze F. Brentany. Począł on opracowywać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /5 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Ontologia

    Do scharakteryzowania stanowiska Brentany przydatne są tezy, które przedstawił do dyskusji habilitacyjnej. Jest ich 25, tezy 5-11 dotyczą problemów ontologicznych. Oto one:   

  „5) Wielość rzeczy przeczy panteizmowi, jedność (świata?) przeczy ateizmowi;   

  6) Kant błądzi sądząc,  że dowód...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917)

   Urodził się w Marienburgu w Nadrenii-Palatynacie, pochodził ze starego lombardzkiego rodu szlacheckiego. Studiował filozofię w Monachium, Würzburgu, Berlinie i Münster. Pod wpływem matki studiował także teologię, a w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później porzucił stan kapłański. W 1874...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Antropologia

   Dilthey  uznawał indywidualizm kulturowy zarówno w odniesieniu do jednostki ludzkiej, jak i ludzkich zbiorowości. Jednostki tworzą w obrębie całości swój własny „klimat” kulturowy, niepowtarzalny, jedyny,  autentyczny, a tym samym prawdziwy.

  Podobnie jest z faktami historycznymi. Są to wydarzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /15.07.2011 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Gnoseologia

  Ponieważ człowiek jest całością psychofizyczną, nauki humanistyczne są „naukami prawdziwymi” i ponadto są odmienne od przyrodniczych. O odrębności nauk przyrodniczych i humanistycznych decyduje ich przedmiot. Przedmiotem tych pierwszych jest przyroda, natomiast tych drugich - rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

  Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

  Urodził się w 1833 roku w Biebrich w pobliżu Moguncji, zmarł w 1911 roku w Seis w pobliżu Bolzano. Studiował teologię. Był historykiem idei.  Zajmował się hermeneutyką, czyli próbą interpretacji dzieł, poezji, muzyki, sztuk pięknych, a także wielkich zdarzeń historycznych w terminach tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Antropologia

   Człowiek nie mogąc poznać prawdy, powinien unikać fałszu, wystrzegać się złudzeń. Szukając istoty bytu, może okazać się, że nic nie znajdzie. Nie powinien więc szukać; nie powinien poważnie podchodzić do zjawisk go otaczających. Jeżeli każde twierdzenie może być ryzykiem, to lepiej nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /8 523

  praca w formacie txt

Do góry