Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Scholastyka współczesna - Jacques Maritain (1882 - 1973)

  Pod koniec XIX wieku nastąpiło odnowienie scholastyki. „Świecka filozofia - pisał Wł. Tatarkiewicz - weszła po 1830 roku w nową erę - minimalistyczną, antymetafizyczną. W filozofii katolickiej przejście to na razie się nie odbiło; odbiło się dopiero w pół wieku później, gdy pozytywistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /7 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Antropologia

   Moore  pozostawił szereg prac, wypowiedzi mieszczących się w zakresie etyki. „Etyka - powiadał - jest przedmiotem, wobec którego nadal utrzymuje się ogromna rozbieżność opinii”. Ale większość zgadza się z tym,  że są czyny, których należy unikać, że w powtarzających się sytuacjach życiowych „z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

  Istnieje wiedza o przedmiotach materialnych, wiedza otrzymywana za pośrednictwem zmysłów. Uzupełniamy ją dzięki bezpośredniemu zetknięciu się zmysłu z przedmiotem materialnym, dzięki pamięci, którą posiadamy i dzięki której „przypominamy sobie istnienie przedmiotów materialnych, których już nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /24 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Ontologia

  G. E. Moore w pracy pt. Z głównych zagadnień filozofii wyjaśnia pojęcie „filozofii”. Jego zdaniem to  nauka, która zawiera opis całości Wszechświata, przedstawia - jak pisał – „ogólny opis całokształtu Wszechświata”. Ów ogólny opis jest ważny, bo szkic całego zakresu tematu pozwala ujawnić sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm

   Na  początku XX wieku w Cambridge i Oxford w Anglii pojawiła się filozofia, w której dominowało pytanie: co naprawdę wiemy? Nazwano ją z czasem „brytyjską szkołą analityczną” lub „brytyjską szkołą realistyczną”, bo jej filozofowie uznawali, że świat, w którym żyjemy, istnieje realnie, niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dewey (1859 - 1952) - Poglądy

  Uważał, że wyobrażenia ludzkie nie są poznaniem bytu, lecz narzędziem działania. Słuszne są te, które uformowały się na podłożu społecznym, bowiem to, co uchodzi za słuszne i dobre, jest wytworem myślenia zbiorowego. Wszystko rozwija się i podlega ciągłej reinterpretacji. Prawda i dobro są więc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /9 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dewey (1859 - 1952)

  Urodził się w Burlington (Vermont, USA), zmarł w Nowym Jorku. W Johns Hopkins University przygotowując pracę dyplomową z filozofii, słuchał wykładów Peirce'a i heglisty George'a S. Morrisa. Studia ukończył, pisząc rozprawę na temat psychologii Kanta.   W 1894 roku został dziekanem Wydziału Filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William James (1842 - 1910) - Antropologia

  Koncepcja  „tychizmu”  pozwalała opowiedzieć się za wolnością, za twórczym podejściem człowieka do rzeczywistości. Ludzie mogą niejako współuczestniczyć w tworzeniu się rzeczywistości. To przekonanie sprzyjało optymistycznemu podejściu do świata. James upowszechniał przekonanie,  że człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /5 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William James (1842 - 1910) - Gnoseologia

  Poznanie jest dwojakiego rodzaju: bezpośrednie (intuicyjne) i pojęciowe, reprezentujące. Pierwsze jest „wiedzą przez znajomość”, drugie „wiedzą o". W ogóle wiedza ludzka wynika z poznania bezpośredniego, chociaż większość rzeczy człowiek poznaje poprzez obraz, opis, pojęcie itp. Najbardziej pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William James (1842 - 1910) - Ontologia

  Świat jest czystym doświadczeniem, jako  „bezpośredni strumień  życia, dostarczający materiału naszej późniejszej refleksji z jej kategoriami pojęciowymi”. Wszechświat jest „nieredukowalnie” pluralistyczny. Doświadczenie utworzone jest „właśnie z tego, co jawi się, z przestrzeni, intensywności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt

Do góry