Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Benedetto Croce (1866 - 1952) - Gnoseologia

  Człowiek uzyskuje konkretne wyobrażenia dzięki intuicji, która jest zdolnością do bezpośredniego konstruowania wrażeń. Rzeczywistość i wyobrażenie o niej jest dla człowieka tym samym. Ludzie nie odróżniają wyobrażeń odtwórczych. Wyobrażenia intuicyjne są zatem zawsze subiektywne i są zabarwione...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedetto Croce (1866 - 1952) - Ontologia

   Rzeczywistość jest duchowa, a nie materialna. „Duch jest całością Rzeczywistości” - pisał Croce w pracy pt. Estetica (1901). Jest ona procesem historycznym przyjmującym wiele postaci - począwszy od przyrody, na sztuce skończywszy. Inaczej niż u Hegla, według Crocego prawa logiczne rządzą tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermann Cohen (1842 - 1918) i szkoła marburska

   W drugiej połowie XIX wieku wśród młodoheglistów zrodził się filozoficzny nurt epistemologiczny nawiązujący do Kanta. Był on rozwijany w Marburgu, gdzie Friedrich katedrą kierował Albert Lange (1828-1875), a następnie Herman Cohen. Ten początkowo wydawał tylko książki o Kancie. Z czasem wypracował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

  10 stycznia 1950 roku Teilhard de Chardin napisał o swoim systemie filozoficznym, że „wizja ta powinna wstrząsnąć naszym umysłem, a tym samym - tchnąć nowego ducha w naszą filozofię istnienia, a nawet przeobrazić ją całkowicie”. „Trzeba mnie brać takim, jakim jestem: z moją wrodzoną właściwością...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

   Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. W 1892 roku wstąpił do kolegium jezuitów, a w  1899 roku do nowicjatu, do zakonu. Studiował filozofię i teologię. W 1905 roku otrzymał  święcenia kapłańskie, kończąc jednocześnie badania geologiczne na wyspach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emmanuel Mounier (1905 - 1950) - Poglądy

  E. Mounier przyjmując chrześcijański „realizm duchowy” usiłował sformułować koncepcję antropologiczną, która nadałaby nowy, precyzyjny sens ludzkiemu  życiu; sens, który z jednej strony urealniałby wiarę chrześcijańską, z drugiej zaś pozwoliłby krytycznie spojrzeć na kryzys mieszczańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /18 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emmanuel Mounier (1905 - 1950)

  Emmanuel Mounier urodził się 1 kwietnia 1905 roku w Grenoble, tam też studiował filozofię, pozostając pod wpływem Jacques'a Chavaliera, zwolennika bergsonizmu. Od swego nauczyciela przejął zamiłowanie do filozofii platońsko-augustyńskiej, która stała się jego filozoficzną „podstawą wyjściową”. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Maritain - antropologia

    W neotomizmie odnaleźć można nowe elementy filozofii człowieka w stosunku do tomizmu.  

  1.  Szeroko rozbudowana została koncepcja osoby ludzkiej. Człowiek jest rozpatrywany jako  „jednostka” i „osoba”. „Jednostka” jest egzemplarzem gatunku ludzkiego, cząstką złożonej materii, będącej zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Maritain - gnoseologia

  Rzeczy w otaczającym nas  świecie istnieją w dwóch wymiarach: jako obiekty materialne, poznawane zmysłami oraz jako inteligibilne (poznawalny myślowo, obiekt poznawany tylko myślą, niedostępny dla zmysłów, np.  świat idei w platonizmie), poznawane przez intelekt.     

  Na  inteligibilność rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Maritain - ontologia

   J. Maritain teorię  św. Tomasza traktował jako filozofię praktyczną, odniesioną do ludzkiego działania i poznania jako formy przekształcania świata. W dziele Humanizm integralny spostrzega, że jego interpretacja jest „wiedzą o wolności”. Wzorując się na Arystotelesie, który rozróżniał nauki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /8 194

  praca w formacie txt

Do góry