Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Bernard Silvestris

  Za sprawą Teodoryka przesiąknięty do głębi d u c h em starożytności klasyczneji mitologii pogańskiej jest Bernard Silvestris. Około 1156 r. był kanclerzem szkoły w Chartres. Swój oryginalny i alegoryczny poemat o świecie De mundiuniversitate dedykował Teodorykowi z Chartres. Utwór ten składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres

  Wiek XII charakteryzuje wielka różnorodność kierunków, prądów i ośrodkówmyśli. Oprócz pierwszych przebłysków arystotelizmu u gorącego propagatoradialektyki i szermierza umiarkowanego realizmu - Abelarda ważny jest ośrodekrywalizujący z Paryżem i reprezentujący zupełnie inny nurt filozoficzny -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Adelard z Bath

  Ciekawą postacią jest przedstawiciel czwartej teorii, będącej raczej werbalnątylko odmianą teorii status, Anglik Adelard (Aetherald) z Bath. Urodził się na początku XII w., kształcił w Laon i Tours. Następnie był profesorem w Laoni w Paryżu. Wiele podróżował w celach naukowych: Włochy (długo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Wilhelm z Conches

  Uczniem Bernarda z Chartres, a nie Teodoryka był Wilhelm z Conches(Guillelmus de Conches - ok. 1080-1154). W 1122 r. uczył w Paryżu; późniejna dworze księcia Normandii Gotfryda był nauczycielem Henryka II Plantageneta.

  Najwcześniejszym pismem Wilhelma był Komentarz do Pryscjana, po nimpowstały pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Bernard z Chartres

  Bernard pochodził z Bretanii, w latach 1114-1119 nauczał w Chartres, potemw Paryżu, a umarł między 1124 a 1130 r. Napisał traktat De expositione Porphyrii,poemat dotyczący tego samego tematu (znane nam są tylko fragmenty) i zagubionepismo o pogodzeniu Platona z Arystotelesem. Pism Bernarda nie znamy, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Salisbury

  Jednym z najoryginalniejszych umysłów XII w., umysłem blisko związanymz Chartres, choć w niejednym odbiegającym od tej szkoły, jest Jan z Salisbury(Saresberiensis). Był to j e d e n z najwybitniejszych przedstawicieli humanizmuśredniowiecznego. Już w roku 1136 przyjechał do Francji i tu studiował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Gilbert z la Porree

  J e d n ym z najwybitniejszych uczniów Bernarda, a przy tym jego przyjacielemi następcą w kierowaniu szkołą w Chartres był Gilbert z la Porrće (GilbertusPorretanus). Gilbert urodził się w 1076 r. w Poitiers, a w 1117 r. został uczniemBernarda, a także uczniem Anzelma i Radulfa z Laon. Po Bernardzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /8 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Salisbury

  W omawianiu poglądów Jana z Salisbury trzeba najpierw ukazać jego zasadniczenastawienie. Postawą, która winna, zdaniem Jana, wyróżniać każdegomędrca, a którą on stara się ucieleśnić, jest stanowisko umiarkowanego sceptycyzmu,postawa akademicka. Nie zachęca natomiast do sceptycyzmu agnostycznego:filozof...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /15 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Uczniowie Gilberta

  Wspominaliśmy już o szkole założonej przez Gilberta. Tu trzeba zwrócić uwagęna dwa rodzaje wpływów Gilberta, na bezpośrednich uczniów oraz wpływ za pośrednictwem dzieł. Jest niewątpliwym faktem, że istniała osobna, i to licznaszkoła. Jej przedstawicieli określano jako Porrectani.

  Spośród...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard

  Przystępujemy teraz do najważniejszego okresu wieków średnich, okresu zasadniczego,w którym dokonał się najżywszy rozwój filozofii. W nim wydają owocte dążenia, które dojrzewały we wczesnym średniowieczu. Chodzi mianowicieo wiek XII i XIII.

  Wiek XIII to wielkie systemy i syntezy, a wiek XII znamionują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /35 214

  praca w formacie txt

Do góry