Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DEFINICJA TREŚCIOWA, DEFINICJA ZAKRESOWA

   

  DEFINICJA TREŚCIOWA fr. ^definition essentielle

  metod. Określenie jakiegoś terminu przez wymienienie jego —> treści (2) (najlepiej istotnej). Definicja taka przeciwstawia się -> definicji zakresowej.

  DEFINICJA ZAKRESOWA ang. defini­tion ofthe denotation

  metod. Określenie zakresu jakiegoś ter­minu (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENS, DEFINIENDUM

   

   

  DEFINIENDUM (łc. <definiendum> = to, co należy określić)

  metod. Termin definiowany lub typowy kontekst zawierający taki termin. W —> de­finicjach normalnydi — lewa strona defi­nicji.

  DEFINIENS {łc. <definiens> = określający) metod. Zwrot lub termin, za pomocą którego coś się definiuje. W -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa)

   

  DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa) ang. normal definition; fr. definition normale; nm. Normaldefinition, normale Definition

  metod. Określenie, w którym wyrażenie definiujące i wyrażenie definiowane są od siebie wyraźnie odróżnione (czego nie ma w —> definicji aksjomatycznej), a ich zakresy są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA OPERACYJNA

   

  DEFINICJA OPERACYJNA ang. operational definition; nm. operationale Definition

  metod. Określenie, w którym pojęcie de­finiowane charakteryzuje się przez wska­zanie operacji służących do jego utworze­nia, a zarazem do rozpoznawania jego desygnatów. Na przykład kwas definiuje się przez określenie go jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA OSTENSYWNA (definicja dejktyczna)

   

  DEFINICJA OSTENSYWNA (definicja dejktyczna) ang. ostensive definition; nm. ostensive Definition

  metod. Rodzaj —> definicji cząstkowej, cha­rakteryzujący się tym, że nie występuje tu zwrot definiujący, a jego rolę pełni czynność pokazywania przedmiotu podpadającego pod definiowane pojęcie. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA PRZEZ ABSTRAKCJĘ

   

  DEFINICJA PRZEZ ABSTRAKCJĘ

  ang. definition by abstraction; fr. definition par abstraction; nm. Definition durch Abstraktion

  metod. Określenie terminu służącego do scharakteryzowania względu, pod którym pewne przedmioty są jednakowe, np. bar­wy jako względu, pod którym pewne pła­szczyzny są takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA REALNA (definicja rzeczo­wa)

   

  DEFINICJA REALNA (definicja rzeczo­wa) nłc. definitio quid rei, definitio realis; ang. real definition; fr. definition reelle, de­finition causale (G. W. Leibniz), definition de choses (Porte-Royal, ]S. de Condillac); nm. reale Definition, Realdefinition (I. Kant)

  metod. Jednoznaczna charakterystyka ja­kiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA KONTEKSTOWA

   

  DEFINICJA KONTEKSTOWA ang. contextual definition, definition in use (= defi­nicja przez użycie); fr. = definition indirecte; nm. Gebmuchsdefinition, implizite Defi­nition

  metod. —> Definicja normalna, w której wyrażenie podlegające definiowaniu sta­nowi tylko część definiendum, podaną w ty­powym dla tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA REDUKCYJNA

   

  DEFINICJA REDUKCYJNA ang. reductional definition, reduction sentence

  metod. —> Definicja cząstkowa służąca do sprowadzania (redukcji) -> pojęć (3) teoretycznych do pojęć rejestrujących bez­pośrednie dane doświadczenia (wyrażane przez nazwy barw, kształtów, dźwięków itp.). I tak pojęcie magnesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA NOMINALNA (definicja syntaktyczna)

   

  DEFINICJA NOMINALNA (definicja syntaktyczna) nłc. definitio ąuid nominis, defi­nitio nominalis; ang. nominał definition; fr. definition nominale, definition de mots (E. de Condilac); nm. nominale Definition, Nomi-naldefinition

  metod. Określenie dotyczące wyrażenia języka, przeciwstawiane —> definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt

Do góry