Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Joachim z Fiore

  Pomostem między mistykami a nieortodoksyjnymi kierunkami myśli dwunastowiecznejjest Joachim z Fiore. Urodził się w 1145 r. w Kalabrii, najpierwprzebywał na dworze książęcym w Apulii, p o t em podróżował do Ziemi Świętej.W czasie tej podróży przeżył mocno śmierć swoich towarzyszy w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska - Awerroes

  Rolę Awicenny w grupie zachodniej spełnia Awerroes, czyli Ibn Ruszd z Kordowy,który urodził się w 1126 r., a zmarł w 1198 r. Awerroes studiował teologię,prawo, medycynę, matematykę i filozofię. Najpierw piastował wysokie stanowiskana dworze u Jusufa, potem popadł w niełaskę wskutek opozycji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie

  Studiowanie kierunków heretyckich jest trudne, gdyż występują tu zawsze potępienia,prześladowanie ludzi i pism, brakuje także dokumentów, a świadectwa,którymi dysponujemy, często są stronnicze, ponieważ pochodzą od przeciwników.W XII w. filozoficzno-teologiczne prądy heterodoksyjne wiążą siębardzo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia żydowska

  Na rozwój filozofii u Żydów (poza mistyką i Kabałą) wywarło wpływ zbliżeniekulturalne z Arabami. Pierwszą ważną postacią był żyjący w X w. Izaak Izraeli,autor popularnej w średniowieczu Księgi definicji. Pierwszym filozofem żydowskimbył Saadja działający w Babilonii. Napisał on po arabsku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie - Amalryk z Bene

  Na pewno pod wpływem Joachima, a także i albigensów pozostawał Amalrykz Bene. Urodzony w Bene koło Chartres zapewne tam pobierał nauki. Uczyłzrazu dialektyki, a p o t em odnosząc wielkie sukcesy, być może dzięki swej niezależności- teologii w Paryżu. T am zmarł około 1206 r. O nim i o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia żydowska - Awicebron

  Awicebron (Salomon Ibn Gabirol) urodził się w 1021 r. w Maladze, zmarł 1060 r.Był filozofem i poetą. Z nim przeszła filozofia żydowska ze Wschodu do Hiszpanii,gdzie osiągnęła najwyższy rozkwit. Sławę zjednało mu dzieło Źródło życia(Fons vitae) znane łacinnikom w przekładzie Gundisalviego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie - Dawid z Dinant

  Postacią bardzo blisko związaną z Amalrykiem i zwykle razem z n im omawianąjest Dawid z Dinant. Bardzo niewiele wiemy o jego życiu. Był zapewne Wallonem,a nie Bretończykiem. Wiadomo, że w 1210 r. został wezwany przez InnocentegoIII. Jedna z kronik pod 1210 r. podaje imiona trzech złoczyńców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia żydowska - Mojżesz Majmonides

  W przeciwieństwie do neoplatońskiej syntezy Awicebrona, Majmonides wysuwana pierwszy plan Arystotelesa.

  Mojżesz Majmonides (Moses ibn Maimon) urodził się w 1135 r. w Kordowie,a zmarł w 1204 r. w Egipcie. Poza Księgą przykazań i licznymi pracamirabinistycznymi (komentarz do Miszny i Talmudu) i logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl bizantyńska

  Aby zakończyć przegląd doktryn przygotowujących XIII wiek, spójrzmy jeszczena Wschód. Przepaść religijna dzieląca Europę od Cesarstwa Wschodniegowytworzyła zapory głębsze, niżby się to zdawało. Kontakty między Wschodem a Zachodem nigdy nie zostały przerwane, ale do wojen krzyżowych stosunkite były...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Bernard z Clairvaux urodził się około 1090 r. niedaleko Dijon w Fontainesles-Dijon. Pochodził z możnej i wpływowej rodziny. Od dziecka był bardzozdolny i p e ł e n energii. Jego hagiograf mówi, że Bernard zastanawiał się, jakpokierować swoim życiem, czy zostać uczonym, czy świętym. Na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 525

  praca w formacie txt

Do góry