Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Przekłady grecko - łacińskie

  U pisarzy wczesnego XIII w. wzmaga się zainteresowanie Arystotelesem. Jednakżew ówczesnych przekładach i komentarzach panuje anonimowość aż dopołowy XIII w. Nie przetrwały do naszych czasów nazwiska tłumaczy dziełgreckich z XII i wczesnego XIII w. Lepiej znamy jedynie Henryka Arystypa( t 1162 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /7 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady arabsko - łacińskie

  Mówiliśmy już, że Michał Szkot tłumaczy na początku XIII w. Arystotelesawraz z komentarzami Awerroesa. Albert Wielki bardzo cenił jego przekład Deanimalibus. Szkot pracował najpierw w Toledo, następnie dokonywał przekładówwe Włoszech, na Sycylii. Pełnił tam funkcję astrologa Fryderyka II,którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

  Nie wiemy dokładnie, j ak wyglądał bieg studiów i tok nauczania w samych początkachuniwersytetu. Mamy dane dość dokładne z czasów około roku 1270.Jak w organizacji uniwersytetu, tak i w toku studiów występowały wielkiepodobieństwa do rzemiosła cechowego. Podobnie jak uczeń wiązał się z magistrem,tak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Metody dydaktyczne

  „Płuca" uniwersytetu to wykład i dysputa - lectio i disputatio. Obydwie te metodyobowiązywały na wszystkich stopniach nauczania. Wykład był zawsze lekturąi wyjaśnianiem tekstu. W nim tkwi źródło komentarzy, nieraz bardzo samodzielnych.Wykładano na dwa sposoby: legere cursorie - wyjaśnianie literalnei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

  Z tego trybu dydaktycznego rodzi się cała twórczość naukowo-piśmienniczascholastyków trzynastowiecznych. Piśmiennictwo było powiązane z żywym słowem.Jednolitość metod nauczania wycisnęła swe piętno na piśmiennictwie.Z legere cursorie i ordinarie wywodzą się niewolnicze komentarze do Lombardai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów

  Starożytność miała swe szkoły i wielkie ośrodki nauki: Akademię, Lykeion,Stoc, Aleksandrię, ale nie miała uniwersytetów, które są tworem swoiście średniowiecznym.Jest to naturalnie owoc wielkich szkół, które rozrosły sięw XII w., ale wpływ na ich powstanie miały również i inne czynniki.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska

  Wchłonąwszy wyniki prac syryjskich, zaczynają Arabowie rozwijać własną filozofię,która była wszechstronna i swoista i trwa aż do dzisiaj. Nas interesuje j e denz jej wycinków, tak zwana arabska filozofia hellenizująca. Ta właśnie filozofiaarabsko-grecka trwa trzy i pół wieku i, co bardzo ważne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Przeżycie mistyczne dokonuje się w człowieku i dlatego niezbędna jestw mistyce głęboka znajomość człowieka. Teoria mistyki zakłada antropologię,którą Bernard uprawia wykorzystując Augustyna i Ojców Greckich.

  Człowiek jest stworzeniem bliskim Bogu i w pewien sposób wielkim. Człowiek ma wielką duszę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /13 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski

  Najwybitniejsze miejsce pośród uniwersytetów przysługuje Paryżowi, toteż j e godziejami zajmiemy się bardziej szczegółowo. Już w XII w. w Paryżu życieszkolne było intensywne. U progu XIII w. szkoły katedralne Notre Damew mieście i na stokach wzgórza św. Genowefy zapragnęły się połączyć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska - Awicenna

  Najwybitniejszym umysłem grupy wschodniej i j e d n ym z najgenialniejszychfilozofów arabskich był Ibn Sina, czyli w wersji zlatynizowanej Awicenna (Ibnznaczy syn, co w dialekcie hiszpańskim wymawiano aben, awen). Awicennaurodził się w 980 r. Studiował od bardzo wczesnej młodości. Mając szesnaścielat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 358

  praca w formacie txt

Do góry