Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Bonawentura - Świat i człowiek

  W tym pierwszym pojęciu, czyli w emanatio, mieszczą się rozważania na tematświata stworzonego. Świat został stworzony w czasie. Nie mógłby on być zarazem stworzony z nicości i odwieczny. Bonawentura stara się dowieść, że świat ma początekw czasie. Po pierwsze, gdyby świat istniał bez początku, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Filozofia moralna

  W przeciwieństwie do omówionych wyżej nauk (metafizyki, matematyki, optyki,nauk doświadczalnych) filozofia moralna (moralis swe civilis scientia) jest wiedząpraktyczną.Filozofia moralna obejmuje etykę i apologetykc. N i e jest ona fundamentem,ale ukoronowaniem innych nauk i w niej znajdują pełne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu

  Franciszkańscy szarzy bracia osiedlili się nie tylko w Oksfordzie. Bardzo wcześniezapuścili też korzenie w Paryżu, z tego środowiska wyszedł później św. Bonawentura.Paryską szkołę franciszkańską inaugurował Aleksander z Hales.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

  Urodził się około 1185 r. w Hales Owen, a zmarł 21 sierpnia 1245 r. Studiowałw Paryżu na wydziale sztuk, a p o t em teologii. Został magistrem UniwersytetuParyskiego i jako profesor wstąpił w 1230 r. do franciszkanów. W ten sposóbfranciszkanie zyskali w Paryżu katedrę. Aleksander w chwili wstąpienia do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

  Bezpośrednim uczniem i następcą Aleksandra na katedrze w Paryżu był urodzonyokoło 1200 r. Jan z La Rochelle (de Rupella), (OFM, f l 2 4 5 r.). Podążałon tak wiernie drogą wyznaczoną przez Aleksandra, że nie wyszedł niemal pozadokonania swego mistrza.

  Napisał, najsławniejszą spośród swoich dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura

  Bonawentura jest jedną z najsłynniejszych postaci życia umysłowego XIII w.Jego świeckie imię brzmi Jan Fidanza, urodził się w Bagnoregio pod Viterbow Toskanii w 1217 r. W 1236 r. wstąpił do franciszkanów, którzy wysłali go nastudia do Paryża. T am był uczniem Aleksandra, którego nazywał mistrzem i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Scientia experimentalis

  Istnieją dwie drogi dochodzenia do wiedzy, rozumowanie i doświadczenie.

  Dwa są rodzaje poznania, przez rozumowanie i przez doświadczenie. Rozumowanieformułuje wnioski i zmusza do ich uznania, lecz nie upewnianas ani usuwa wątpliwości, co pozwoliłoby umysłowi spocząć w oglądzieprawdy, jeżeli nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Twórca systemu

  Roger jest zdecydowanym zwolennikiem pluralizmu i wielości form. Jako pluralistazwalcza wszelki monizm. Wszystkie razem powszechniki nie mają wedługniego w sobie tyle rzeczywistości, co konkretna jednostka. Jeżeli chodzi o strukturę ontologiczną bytów cielesnych Roger wyznaje wielość form. W ciałachtrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

  Pierwszym mistrzem oksfordzkim, który stworzył szkołę i zyskał sławę międzynarodowąbył Robert Grosseteste (Grossum Caput). Urodzony w ubogiej rodzinieroku 1175 w Strudbrok (hrabstwo Suffolk) nauki pobierał jeszcze u benedyktynówi t am poznał pisma św. Anzelma, którego odtąd niezmiernie wielbićbędzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie Arystotelesa przez świat zachodni

  Wzrost liczby przekładów i wzmożony kontakt ze światem arabsko-greckim togłówna przyczyna renesansu arystotelizmu w wielkiej scholastyce. Przez całeśredniowiecze Arystoteles był znany przez Boecjusza. Dopiero w XII i XIII w.uzyskano bezpośredni dostęp do jego pism. I choć byłoby b ł ę d em widziećw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt

Do góry