Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Boecjusz z Dacji

  Innym ważnym awerroistą był Boecjusz z Dacji, urodzony w Danii w pierwszejpołowie XIII w. Był profesorem na wydziale sztuk w Paryżu, dominikaninem. W 1277 r. został potępiony razem z Sigerem, a p o t em w 1283 r. obydwaj przebywaliw Orvieto. Boecjusz uchodził nawet za głównego wyraziciela tez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie dominikańscy w Paryżu

  Poznaliśmy bliżej środowisko oksfordzkie, a po części paryskie. Widzimy, żeobok potężniejącej infiltracji arystotelizmu utrzymuje się, a nawet stopniowoodradza augustynizm. Dzisiaj patrzymy na zakon kaznodziejski przez pryzmatśw. Tomasza i tomizmu, ale uprawiając historię filozofii, musimy odtworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Człowiek

  Kolejny istotny składnik filozofii Tomasza stanowi jego antropologia. Z dawnaznana była myśl, że człowiek jest pewnego rodzaju mikrokosmosem: w człowiekuw pewien sposób jest wszystko (in homine ąuodammodo sunt omnia); jeston zadziwiającym węzłem świata. Centralne zagadnienie antropologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu

  Zyskaliśmy już fundament historyczny umożliwiający przedstawienie dziełanajwiększego z umysłów średniowiecza, a może i w ogóle j e d n e g o z najoryginalniejszychmyślicieli świata. C e l em naszych rozważań nie jest j e d n a k napisaniepanegiryku, ale historyczna rekonstrukcja jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Mówiąc o wiośnie religijnej XIII w. i o roli zakonów żebraczych w tej epoce,zbyt jednostronnie podkreśla się wartości św. Franciszka, a nie dostrzega sięi nie rozumie św. Dominika. Asyż przyćmiewa wszystkie inne ośrodki życiaumysłowego.

  Główną być może przyczyną powstania obu zakonów był upadek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Filozofia i teologia

  Najpierw należy odpowiedzieć, czy Tomasz był przede wszystkim filozofem,czy teologiem. Dotykamy tu ważnego zagadnienia, które powoli ukształtowałosię w średniowieczu, mianowicie relacji między wiarą i wiedzą oraz teologią i filozofią.Wgląd w tę kwestię to podstawowy krok w kierunku zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Albert przygotowuje niewątpliwie grunt pod autonomię filozofii. Bardzotrudno określić, jaką filozofię ostatecznie wyznaje. W komentarzach i parafrazachAlberta nie można szukać j e go osobistych filozoficznych przekonań, cytuje on, przekazuje cudze myśli, ale najczęściej nie zdradza się z własnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Powiedzieliśmy już, że myśl Tomasza najżywiej wyraża się w revelabile, to znaczyw teologii naturalnej. Zobaczmy teraz, jak głęboko traktuje on zagadnienie istnieniaBoga i Jego natury. Zagadnienie, które go nurtowało już wówczas, gdy chodziłpo wzgórzach Monte Cassino i pytał wciąż, czym jest Bóg (quid...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Bóg

  Kolejnym ważnym dla Bonawentury pojęciem jest exemplaritas. Stanowi onoklucz do jego teorii idei. Bóg jest u Bonawentury zarazem podmiotem {intellectus)i p r z e d m i o t em poznania {intelligibile).

  Samopoznanie Boga jest całkowicie swoiste i możemy j e nazwać podobizną{similitudó). Słowo (Yerbum) wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Mądrość

  Według Bonawentury celem filozofii jest mądrość. Arystoteles jest mistrzem,jeżeli chodzi o badanie otaczającego nas, widzialnego świata. Jednakże mistrzemw mądrości jest Platon, on patrzy ku rzeczom górnym i duchowym.Szczęśliwą syntezę wiedzy i mądrości, czyli Arystotelesa i Platona, stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 444

  praca w formacie txt

Do góry