Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Przyczyną miłości jest dobro i piękno. To pierwsze zaspokaja wolę, a drugiepoznanie zmysłowe lub umysłowe. U Tomasza, podobnie jak u Platona,piękno wywołuje miłość. Tomasz nie napisał nigdy odrębnego traktatu o pięknie.Rozwijając tradycję neoplatońską powiada, że na piękno składają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /33 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu

  Maritain powiada, że Tomasz to święty proroczy, ponieważ całą wagę i wielkośćjego systemu zaczynamy doceniać dopiero dziś. Przyczyny tego stanu rzeczybyły następujące: po pierwsze, konflikt Oksford - Paryż, po drugie, powolnyupadek filozofii na korzyść nauk przyrodniczych, z którego brał się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Gdy już wykroczymy poza świat roślinny, staje przed nami zagadnienie poznania.Główna granica nie przechodzi między człowiekiem a zwierzęciem, alemiędzy zwierzęciem a rośliną. Między poznaniem umysłowym i zmysłowymzachodzą głębokie różnice, ale obie te formy poznania są rządzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /20 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Na podstawie przedmiotu bowiem poznaje swoje działanie, przez któredochodzi do poznania samego siebie.

  Ex obiecto e n im cognoscit suam operationem, per q u am devenit ad cognitionemsui i p s i u s.

  Poznanie każdego przedmiotu ma swój fundament w poznaniu zmysłowym,to samo dotyczy również poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczniowie Alberta

  Bezpośredni i dalsi uczniowie Alberta nawiązują do pewnych elementów znajdującychsię w ogromnej twórczości swego mistrza. Jak wiemy, Tomasz z Akwinurozbudowuje arystotelizm, natomiast dominikanie niemieccy pracują na znajdującymsię u Alberta podłożu neoplatońskim. Ukochanym uczniem Alberta i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Czwarty dowód wychodzi od stopni bytu. Ten dowód był przedmiotemlicznych sporów i jest spośród wszystkich najbardziej platoński. Ciekawe, żew zachowanym fragmencie dialogu Arystotelesa O filozofii mamy ten dowód,a Simplikios twierdzi, że Stagiryta wziął go od Platona.

  W myśl tego dowodu istnieją stopnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /22 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński

  Poznaliśmy już szereg elementów, składających się na atmosferę intelektualną,w której będzie działał i tworzył Tomasz: tradycyjny augustynizm franciszkańskiw Paryżu (Aleksander z Hales i Bonawentura); środowisko oksfordzkie;wzmagający się ruch recepcji Arystotelesa przez przekłady i wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Świat

  Przedstawienie Tomaszowej nauki o świecie stworzonym należy rozpocząć odjego rozumienia idei. Sama koncepcja istnienia idei - są to formy rzeczy bytującepoza rzeczami - pochodzi od Platona. Są one u niego wzorami rzeczy i zasadamiich poznania. Idee w Bogu to odwieczne formy, wedle których Bógstworzył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Siger z Brabancji

  Najważniejszą postacią tego ruchu był Siger z Brabancji, który już za życia cieszyłsię wielką sławą. Urodzony około 1235 r., był kanonikiem świeckimw Liege oraz profesorem na wydziale sztuk w Paryżu. Należał do natio Pikardówi brał czynny udział w walce nationum o urząd rektora. W dokumenciez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Aniołowie

  Tytuł Doctor Angelicus przyznany Tomaszowi nie był przypadkowy, była to nietylko pochwała czystości i głębi życia duchowego, ale odbicie koncepcji światai pogłębionego hierarchicznego naturalizmu. Główna kwestia angelologii to zagadnienieciekawe i subtelne; brzmi ona tak: czy istnienie czystych duchów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 692

  praca w formacie txt

Do góry