Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze

  Postacie Tomasza i Bonawentury są ze sobą ściśle splecione: Tomasz to Arystotelesujęty po chrześcijańsku - lub odwrotnie - a Bonawentura to drugi Augustyn(alter Augustinus). Obu otaczają gromadki uczniów, pochodzących z różnych narodów.Wśród uczniów Bonawentury nie ma tomistów, a wielu z nich zwalcza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Jan Peckham

  Wielu wybitnych bonawenturystów działa w Anglii. Od 1270 r. uczniem Bonawenturybył Jan Peckham. Urodzony około 1240 r. był bardzo wybitnym profesoremw Oksfordzie; umarł w 1292 r. jako arcybiskup Canterbury. Napisał następującedzieła: Perspectwa communis, dzięki której jest obok Bacona i Witelonauznawany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Mateusz z Aquasparta

  Bardzo konsekwentnym i jasnym umysłem był pośredni uczeń Bonawentury,Mateusz z Aąuasparta. Był Włochem, studiował w Paryżu; potem nauczałw Bolonii i w Rzymie. Został kardynałem, zmarł w 1302 r. Najważniejsze jegopisma to: Introitus generalis adsacram theologiam, które było jego principium...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Pierwsi uczniowie

  Entuzjastyczne przyjęcie spotyka Tomasza u niektórych młodych. Zwłaszczaci, którzy byli jego uczniami, stają się gorącymi propagatorami jego tez: niektórez nich (i to właśnie te najbardziej nowatorskie) są rozwijane, co staje siępowodem polemik.

  Pierwszymi autorami, których wiąże się z naukami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Piotr Olivi

  Bardzo wybitną i ciekawą postacią jest Piotr 01ivi (Petrus Ioannis OHvi). Urodzonyokoło 1248 r., przebywał w Paryżu, Florencji, Montpellier i w Narbonne,gdzie zmarł w 1298 r. U franciszkanów był on d u c h em tak zwanych spiritualesi w związku z tym doczekał się potępienia ze strony kapituły zakonnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /9 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Robert Kilwardby

  Dominikanie angielscy byli konserwatywni i spokojni. Tę linię przełamuje jednakwojowniczość i gwałtowność Roberta Kilwardby'ego (zm.1279 r.), arcybiskupaCanterbury, kardynała i profesora w Oksfordzie i w Paryżu. Jest on autorem bardzociekawego wstępu do filozofii zatytułowanego De ortu scientiarum, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Roger Marston

  Uczniem Jana Peckhama w Paryżu był Roger Marston. Działał p o t em takżew Oksfordzie i Cambridge ( zm. 1 3 0 3 r.). W Anglii napisał swe: Quaestiones disputataede emanatione aeterna, de statu naturae lapsae, de anima\ cztery Quodlibeta.

  W jego poglądach panował czysty bonawenturianizm. Uznawał on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomasz Sutton

  Zwrot ledwo zapoczątkowany przez Clapwella w Oksfordzie jest już wyraźnyu Tomasza Suttona, którego myśl lepiej znamy. Działał on w Oksfordzie w latach1300-1315. Dwie epoki jego działalności wyznaczają: polemika z Henrykiemz Gandawy i augustynizmem oraz walka z D u n s em Szkotem.

  Około roku 1311 powstał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Ryszard z Middleton

  Interesującym myślicielem był Ryszard z Middleton (Mediavilla), który studiowałteologię, prawo kanoniczne i nauki doświadczalne w Oksfordzie. W 1278 r.miał swe principium w Paryżu i tu znalazł się w kręgu oddziaływania tomizmu.Był wychowawcą św. Ludwika. W dziełach jego można dostrzec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Etyka Tomaszowa obejmuje dwa działy: etykę ogólną, na którą składają się rozważaniao działaniach ludzkich, wolności woli, analiza czynu ludzkiego, sprawnościachi cnotach oraz prawie; i e t y k ę szczegółową, która mieści w sobie refleksjęnad miłością i innymi uczuciami, życiem osobistym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /21 259

  praca w formacie txt

Do góry