Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  RACJONALIZACJA

   

  RACJONALIZACJA (nłc. rationalis = ro­zumny, rozsądny) ang. rationalization; fr. rationalisation; nm. Rationalisation

  psych. Dobór argumentów do danego przekonania — mechanizm obrormy pole­gający na nieświadonnym czy podświado­mym lub częściowo świadomym przypi­sywaniu własnemu działaniu akceptowanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK ZBIORÓW (rachunek klas, algebra zbiorów)

   

  RACHUNEK ZBIORÓW (rachunek klas, algebra zbiorów) ang. theory of class

  log. Podstawowa część —> teorii mnogo­ści, zajmująca się działaniami na —^ zbio­rach (1) (dodawanie, mnożenie, dopełnia­nie i in.). Twórcą rachuriku zbiorów jest G. Boole, pewne zaś prekursorskie idee znajdują się u G. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK LOGICZNY

   

  RACHUNEK LOGICZNY ang.logicalcal-culus, logistic system; mn. Logikkalkiil

  log. Rachunek, którego symbole należą do —> stałych (a) logicznych. Zbiór stałych logicznych najdogodniej jest określać przez wylicznie, którego dokonuje się przy okre­ślaniu słownika danego rachunku; np. dla pewnych rachunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK NAZW (logika nazw, teo­ria nazw)

   

  RACHUNEK NAZW (logika nazw, teo­ria nazw)

  log. Jeden z działów -^ logiki formalnej zajmujący się formułami, w których wy­stępują —> zmienne nazwowe (tzn. za zmienne można w nim podstawiać tylko —> nazwy), zazwyczaj opatrzone —> kwan­tyfikatorami. Rachunek nazw jako -> sylogistyka (Arystoteles) powstał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUADRIVIUM

   

  QUADRIVIUM (nłc. <quadrivium> = dosł. czwórdroże, z łc. quatuorviae = cztery drogi>

  Drugi, wyższy stopień studiów (po pod­stawowym > trivium) na wydziale na­uk świeckich {Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uniwersytetu, obejmu­jący dyscypliny matematyczno-przyrod­nicze: arytmetykę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI

   

  RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI ang. cal­culus of pleasure, hedoni{sti)c calculus, felicific calculus

  et. W -^ hedonizmie (1) J. Benthama: cal­culus o fpleasure — obliczanie bilansu przy­jemności i przykrości, pozwalające trafnie oceniać rzeczy oraz postępowanie własne, jak również innych. Rachunek ten jest u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUAESTIO

   

  QUAESTIO (łc. <quaestio> = pytanie, ba­danie)

  Podstawowa metoda prowadzenia scholastycznej dysputy w dziedzinie filozofii i teologii, a zarazem typowy gatunek lite­racki średniowiecznej scholastyki.

  Jako metoda quaestio ukształtowała się w ciągu XII i XIII w. w związku z odczy­tywaniem i wyjaśnianiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUIDDITAS

   

  QUIDDITAS (nłc. <quidditas> (od łc. quid = co) = istota, natura, substancja; forma; gatunek) ang. quiddity; fr. quiddite; nm. Quidditat, Washeit

  Termin wprowadzony poprzez przekła­dy na łacinę komentarzy Awicenny do Ary­stotelesa, utworzony jako tłumaczenie Arystotelesowskiego td ti en einai (dosłownie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK

   

  RACHUNEK łc. calculus; ang. calculus; fr. calcul; nm. Kalkiil

  log. System symboli oraz reguł określa­jących działania na tych symbolach, przy czym reguły odwołują się wyłącznie do kształtu wyrażeń, a nie do ich znaczenia. W przypadku, gdy wszystkie symbole są terminami logicznymi, system taki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (rachunek predykatów, rachunek fun­kcyjny)

   

  RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (rachunek predykatów, rachunek fun­kcyjny) ang. quantification logie

  log. Teoria logiczna, w której przyjmuje się wszystkie terminy i twierdzenia —> ra­chunku zdań, a ponadto wprowadza się, jako specyficzne dla niej symbole stałe, tzw. kwantyfikatory. Są one odpowiedni­kami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt

Do góry