Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Jakub z Metz

  Zacznijmy od Jakuba z Metz, który był uczniem Ramberta z Bolonii. Mieli naniego również wpływ Piotr z Owernii i Henryk z Gandawy. Studiował zapewnez Paryżu. W każdym razie jego Komentarz do Sentencji jest wybitny, znamyjego dwie wersje z lat 1295-1302. Jakub z Metz był dominikaninem i z powodupodejrzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Durand z Sancto Porciano

  Ciekawą i znamienną postacią był Doctor Resolutissimus Durand z Sancto Porciano(de St. Pourcain). Urodził się między rokiem 1270 a 1275. W 1303 r. przebywałw klasztorze św. Jakuba w Paryżu i tu został profesorem w 1312 r. Zmarłw 1334 r. Przed 1308 r. zredagował swe głośne dzieło, Komentarz do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Piotr Aureoli

  Umysłem równie niezależnym, niespokojnym i krytycznym, a w niejednym nawetprzelicytowującym Duranda był Piotr Aureoli (d'Auriol), którego uznaćmożemy za drugiego poprzednika Ockhama.

  Piotr urodził się w Cahors, był franciszkaninem. W 1304 r. był uczniem Dunsa Szkota w Paryżu. W 1318 r. został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Również poznanie i chcenie stworzeń przez Boga jest identyczne z bożąnaturą. Nic poza Bogiem nie może być przyczyną dla aktu bożego, a więc równieżi akt poznawczy Boga musi być wcześniejszy od bytowania stworzeń.

  Twórca wyraźnie poznaje wszystko to, co ma zrobić, zanim to zaistnieje,w przeciwnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Henryk z Harclay

  Henryk z Harclay jest postacią jeszcze słabo znaną. Urodził się w roku 1270,a w 1312 r. był kanclerzem Uniwersytetu Oksfordzkiego, biskupem Lincoln.Umarł w 1317 r. w czasie podróży do Awinionu, gdzie miał bronić się przed zarzutamio herezję.

  Jako kanclerz uniwersytetu walczył z dominikanami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Człowiek i świat

  Zupełnie inaczej niż Tomasz patrzy Duns Szkot na człowieka. Za Bonawenturąodrzuca naukę o jedności formy i przyjmuje w człowieku przynajmniej dwie formy:forma corporeitatis i forma humanitatis. Formy te są realnie różne i są zasadamicielesności i życia. Ale w każdej z nich możemy wyróżnić jakby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Wilhelm Farinier

  Podobne rozwiązanie zagadnienia powszechników znajdziemy u franciszkaninaWilhelma Fariniera (zm. 1361 r.), który w swych Quaestiones de ente usiłuje napodstawie metody empirycznej rozwiązywać zagadnienia metafizyczne. To samodzieli go już od Szkota. Jak Henryk z Harclay, odrzuca on zarówno haecceitas,jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Działanie

  W etyce Szkot idzie wiernie za Augustynem - i za Anzelmem. Akcentuje ważnośćwoli, aby zachować przypadkowość (seroare contingentiam), a zarazem podnieśćgodność natury człowieka (dignificare naturam). Podkreśla więc Duns,że intelekt i wola to najszlachetniejsze władze w człowieku; ale wola wybijasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot

  Przełomową rolę w dziejach filozofii odegrał Jan Duns Szkot. Mało który syst em doczekał się tak rozbieżnych i chwiejnych ocen jak szkotyzm. Wielkątrudność w tej kwestii sprawia fakt, iż brak nam do tej pory krytycznego wydaniajego d z i e ł 7 4 9 , ale to nie jest głównym powodem różnorodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Trwający i nadal rozwijający się awerroizm łaciński w Paryżu oraz nowe prądyw przyrodoznawstwie wciąż podważały przekonanie o głębokiej i j a k b y naturalnejzgodności i harmonii wiary oraz wiedzy. W tym punkcie szkotyzm odstępuje od optymizmu intelektualistycznego Tomasza. Według Szkota...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /15 371

  praca w formacie txt

Do góry