Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Według Ockhama na wiedzę składają się same tylko bezpośrednio oczywistetwierdzenia lub tezy z takich twierdzeń wyprowadzone. Znać u Ockhama wyraźnypowiew rodzącego się ducha naukowo-przyrodniczego; umiłowanie tego,co szczegółowe, znaczenie przypisywane doświadczeniu zmysłowemu, ostrepojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Adam Wodham

  Uczniem Ockhama w Oksfordzie był Adam Wodham (Goddam, zm. 1358 r.). Byłon angielskim franciszkaninem, który około 1340 r. nauczał teologii w Oksfordziei w Londynie. Jest on autorem komentarza do Sentencji i bardzo ważnegowstępu do Logiki Ockhama.

  U Adama zaznacza się wyraźnie tendencja do rozszczepienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Pojęcie (conceptus) dla Ockhama to zmyślenie, obraz, podobieństwo (figmentum,pictura, similitudo) wspólne wielu jednostkom. Stosunek powszechnikado bytu jednostkowego jest taki, że powszechnik może być orzekany o wielubytach jednostkowych (praedicabile depluribus).

  Jak samo słowo tak powszechnik prawdziwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Robert Holkot

  Miarą tego, z j a k im oporem zakorzeniał się tomizm nawet w zakonie kaznodziejskim,jest nauka wyznawana przez dominikanina angielskiego z CambridgeRoberta Holkota ( zm. 1 3 4 9 r.).

  Tomistyczną naukę o odrębności wiedzy i wiary przyjął on zupełniew duchu via moderna. Głosił tezę, że w teologii musi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Bóg

  Nie można powiedzieć o Ockhamie, by był zdecydowanym sceptykiem i racjonalistą.Uznawał Objawienie oraz powagę Kościoła. W dziedzinie wiedzyszedł jednak drogą rozpoczętą przez Oksford - czyli przez Rogera Baconai Dunsa Szkota - i stawiał wysokie wymogi rozumowaniom, które aspirowałydo miana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Grzegorz z Rimini

  Inną charakterystyczną postacią był generał augustianów i profesor teologiiw Paryżu Grzegorz z Rimini (Ariminensis) zmarły w 1358 r. Właściwym mistrzemGrzegorza był św. Augustyn, z którego poglądami godził on wiele tez wyraźnieockhamistycznych. Przez dziesięć lat wykładał w Paryżu Sentencje i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Stworzenia

  Ścisła i zgodna z ogólnymi założeniami systemu jest ontologią Ockhama.W odrębny też sposób pojmuje Ockham hylemorfizm: forma jest czymś, cokształtuje konkretną materię, i ona jest guidditas:

  Quidditates» są szczegółowymi częściami bytów szczegółowych.

  Quidditates sunt particulares partes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Logika

  Ockham jest bardzo ważną osobistością w logice. Nawiązując do Piotra Hiszpana,Ockham rozbudowuje logikę, a zwłaszcza semantykę. Przeprowadza rozróżnieniew dowodzeniu na demonstratio i persuasio. Zaostrza się u niego pojęcie dowodu:do dowodu wchodzą tylko tezy sprawdzalne, a sprawdzalną tezą jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Karmelitanie

  Odrębną grupę na uniwersytecie paryskim stanowili profesorowie karmelitańscy.Byli oni wszyscy mniej lub bardziej eklektykami, podobnie jak pierwszyz nich, Gerard z Bolonii (f 1317 r.), który w 1295 r. otrzymał katedrę w Paryżu.Jest autorem Summy pisanej na wzór Tomasza i Henryka z Gandawy. Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu

  Wiek XIV przynosi wielkie przemiany polityczno-społeczne. Zaczęto sobiezdawać sprawę z nierealności urzeczywistnienia idei cesarstwa. Rozwinęły siępaństwa narodowe o tendencjach centralistycznych. Rozkwitał handel i rosłobogactwo kupców, pojawiła się nowa klasa - mieszczaństwo. Wyodrębniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 912

  praca w formacie txt

Do góry