Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła pitagorejska

  W j e d n ym z poprzednich rozdziałów mówiliśmy już o Pitagorasie, założonymprzez niego związku, prześladowaniach pitagorejczyków (450-410) i ich ucieczcez Krotonu. Opuściwszy Kroton, pitagorejczycy zgromadzili się w Regium,w którym założyli szkołę. W IV w. główna szkoła pitagorejska znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie

  Wiarygodnym źródłem skłaniającym do przyjęcia, że w okresie j o ń s k im istniałyszkoły filozoficzne, jest Teofrast. Podpierając się jego autorytetem, przyjmijmy,że u samego zarania filozofii greckiej działała szkoła w Milecie. Za tą teząprzemawia ponadto powszechna reguła, zgodnie z którą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Tales z Miletu

  Wybitny współczesny filozof Bertrand Russell uważa za upokarzające dla filozofiiistnienie stereotypu, j a k im jest fakt, że wszyscy bez wyjątku rozpoczynajądzieje filozofii od Talesa z Miletu niczym od Adama.

  Mamy jednak wszelkiepodstawy, by przypuszczać, że Tales rzeczywiście był twórcą szkoły w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały filozofii greckiej

  Różne perspektywy przyjęte przez badaczy powodowały, że w bardzo rozmaitysposób dzielili oni na okresy filozofię grecką. Rozważmy kilka takich podziałów:

  I. F. Ueberweg:

  1. Filozofia przedattycka (VI w. - do połowy V w. przed Chrystusem)

  2. Filozofia attycka (V-IV w. przed Chrystusem)

  3. Filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła do dziejów filozofii greckiej

  Zagadnienie źródeł do dziejów filozofii greckiej jest bardzo obszerne. Zewzględu na syntetyczny charakter naszej pracy, ograniczymy się tylko do przedstawienia pewnych ogólnych wskazówek, które mogą być pomocnew dalszym studium. Spośród fundamentalnych prac poświęconych historii filozofiistarożytnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksagoras Z KLADZOMEN (Azja Mniejsza)

  Syn Hegesibulosa,żył w latach 500/499—428/427 przed Chr.

  Wg przekazów bio- i doksograficznych—porzucił rodzinny majatek by poswiecicsie filozofii. Niektórzy z doksografów nazywaja go uczniem lub towarzyszemAnaksymenesa, co wskazuje na jego zwiazki z jonska filozofia natury.

  Na fakt, iz jako pierwszy z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA

  Zróznicowany pod wzgledem metodologicznymi tresciowym kierunek filozofii współczesnej, zapoczatkowany w WielkiejBrytanii na poczatku XX w. (G. E. Moore, B. Russell), opozycyjny do spekulatywnejfilozofii idealistycznej, rozwijany w rozmaitych wariantach przede wszystkimw krajach anglojezycznych (zwł. w Stanach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - Rozwój

  Wpierwszej fazie a. f. była forma sprzeciwu wobec neoheglowskiejmetafizyki, uprawianej w Anglii m.in. przez F. H. Bradleya i J. M. McTaggarta.Zarówno Moore, jak i Russell nie mogli sie zgodzic z idealizmem tejmetafizyki oraz ze sposobem jej uprawiania. Wg Moore’a dotychczasowi filozofowienie przywiazywali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /10 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - Metody

  Są układem zabiegów powszechnie uznawanych za racjonalne:zestawienia danych doswiadczenia, teoretycznego opisu elementów kompetencjijezykowej, interpretacji jezykowej, interpretacji wyników nauk szczegółowych,rozumowania, eksperymentów myslowych. W metodach analitycznych unikasie korzystania z kontrowersyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - A inne współczesne kierunki filozoficzne

  Ustalenie tej relacji jestutrudnione ze wzgledu na niejednorodny charakter f. a. i jej historyczneprzemiany. W rezultacie, kazda w miare adekwatna definicja f. a. jest bardzoogólnikowa i nie daje nawet podstaw do ramowego jej umieszczenia namapie filozofii współczesnej (jako przykład wystarczy wymienic...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry