Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Charakterystyka epoki

  Już eleaci, młodsi pitagorejczycy, Empedokles, Anaksagoras i atomiści swądziałalnością wkraczają w klasyczny okres filozofii greckiej, ale nie oni należądo jego głównych przedstawicieli. Wprawdzie wielka filozofia platońska i arystotelejskawiele czerpie z tamtych kierunków, ale jej źródłem jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści

  Bez ukazania rozwoju życia polityczno-kulturalnego, który dokonuje się wtedyw Grecji, a w Atenach w szczególności, zjawisko narodzin ruchu sofistycznegonie byłoby dla nas zrozumiałe. Wyrazy 'sofista', 'sofizmat', 'sofistyczny' z biegiemczasu uzyskały pejoratywny wydźwięk, chociaż etymologicznie wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Protagoras

  Pochodził z Abdery Urodził się około roku 487, a zmarł w roku 411 przedChrystusem. Był prawodawcą kolonii Turioi w południowej Italii. Zapewne byłuczniem Leukipposa. W Atenach bywał często, był przyjacielem Peryklesa,otaczano go tam wielką czcią i podziwiano jak Boga z powodu jego mądrości.

  Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Gorgiasz z Leontinoi

  Żył w latach 483-375 przed Chrystusem. Pochodził z Leontinoi na Sycylii i byłzapewne uczniem Empedoklesa. Słynna jest historia jego poselstwa do Aten,które miało miejsce w roku 427. Na starość przeniósł się do Laryssy w Tessalii.Napisał dzieło O niebycie, czyli o przyrodzie w którym posługuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Leukippos

  Arystoteles i Teofrast uważają go za twórcę atomizmu. Teofrast przekazuje, żebył on zwolennikiem Parmenidesa. Pozostawał pod wpływem Zenona i możliwejest, że słuchał jego nauk. Niemniej j e d n a k jego poglądy były bardzo różneod eleackich, co skłaniało niektórych badaczy do przyjęcia tezy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm

  Dzieje atomizmu nie są dobrze znane. Teorię atomistyczną wiązano częstoz i m i e n i em Demokryta, zapominając o Leukipposie. Wynikało to z tego, iż jużw starożytności zrodziło się przekonanie, że Leukippos w ogóle nie istniał. Dziśjednak możemy stwierdzić, że jest on postacią historyczną, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksenofanes z Kolofonu

  Tradycja przekazała wyobrażenie Ksenofanesa jako starca, wędrownego rapsoda.O Ksenofanesie wiemy bardzo niewiele. Najprawdopodobniej działał około roku540 przed Chrystusem, żył bardzo długo, około 92 lat. Jak sam pisze o sobie, niebył zawodowym rapsodem, a gdy został wygnany z Grecji, osiadł na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci

  Zarówno system Empedoklesa, jak i Anaksagorasa był pluralistyczny i miał nacelu pojednanie tez Heraklita i Parmenidesa. Jednak takie rozwiązanie nie znalazłouznania w gronie najbliższym Parmenidesowi. Eleata stworzył bowiemszkołę, której przedstawiciele - tak zwani młodsi eleaci - bronią jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu

  O życiu Heraklita wiemy bardzo niewiele. Pochodził z najwyższego rodu efeskiego,należał do kapłanów-królów. Działał w latach 504-501 przed Chrystusem.Zapewne przed śmiercią był czas jakiś pustelnikiem, porzuciwszy funkcjekrólewsko-kapłańskie. Wydaje się, że nie był niczyim uczniem, lecz znał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Zenon z Elei

  Zenon z Elei zasłynął jako twórca argumentów przeciwko ruchowi. Był on ulubionymuczniem Parmenidesa, od którego był około dwadzieścia pięć lat młodszy.Urodził się około roku 489, a zmarł około 430 r. przed Chrystusem. Wedlerelacji Platona mniej więcej w roku 449 był z Parmenidesem w Atenach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 123

  praca w formacie txt

Do góry