Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  Sceptycyzm jest trzecim wielkim kierunkiem filozoficznym okresu hellenistycznego.Kierunek ten, zasługujący bardziej na miano nurtu niż szkoły, trwadługo, bowiem około pięciu stuleci. Jego rozwój jest powiązany z innymi szkołamifilozoficznymi, na które silnie oddziałuje.

  Dzieje sceptycyzmu dzielą się na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles

  Można by powiedzieć, że cała racja bytu Platona i platonizmu przejawia sięw przygotowaniu gruntu pod filozofię Arystotelesa. Trzeba było bowiem skrajnościi przesady, do której doszła doktryna Platona, aby mógł zaistnieć umiarArystotelesa. Platonizm i arystotelizm stanowią dwa zasadnicze wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Szkoła elidzko - eretryjska

  Niczym specjalnym nie odznaczyła się szkoła założona przez bliskiego Euklidesowiz Megary, a ulubionego ucznia Sokratesa, Fedona. Fedon zakłada ją zrazuw swym rodzinnym mieście, w Elidzie, później jednak Menedemos, tak jak Stilponzajmujący się etyką, i Asklepiades z Fliuntu przenoszą tę szkołę do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny Perypat

  Rok 322 przed Chrystusem, który jest rokiem śmierci Arystotelesa, wyznaczanowy etap w rozwoju kultury ogólnoludzkiej. Zanim jednak przystąpimy doogólnej charakterystyki tej epoki, wymieńmy bezpośrednich następców Arystotelesaw Likejonie.

  Arystoteles ustanowił swym następcą Teofrasta z Eresos (lata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cynicy

  Od szkoły megarejskiej i elidzko-eretryjskiej nieporównanie ważniejszymi nurtamisą cynizm i hedonizm.

  Celem cyników, podobnie jak sofistów i Sokratesa, było kształtowanie ludzkichpostaw. Najsłynniejszy z cyników, Diogenes zapytany na targu niewolników, co umie robić, miał odpowiedzieć: „rządzić ludźmi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /11 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Inni sofiści

  Zagadnieniem, które najżywiej zajmowało sofistów, była kwestia pochodzeniapraw. Różne były zapatrywania sofistów w tej sprawie. Nieznany skądinąd Kallikleswystępujący w Gorgiaszu Platona twierdzi, że to ludzie słabi ustanawiająprawa, by w t e n sposób obronić się przed mocnymi i dzielnymi. Przeciwną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Demokryt z Abdery

  Postać Demokryta otwiera okres wielkiej i dojrzałej myśli filozoficznej. Jegożycie przypada na lata 470/469 (460)-360/361 (370) przed Chrystusem. Działałw Abderze w Tracji. Był niewątpliwie jednym z największych umysłów starożytnościnie tylko jako filozof, ale również jako bardzo wszechstronny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek IV

  Działalność sofistów rozciąga się na przestrzeni dłuższej aniżeli wiek. Obejmuje ona nie tylko czasy Aten Peryklesa, ale trwa jeszcze w IV w. przed Chrystusem,promieniując poza Ateny. Okres szczytowy myśli greckiej rozpoczyna sięklęską Aten w wojnie peloponeskiej. W rezultacie od roku 404...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rysy ogólne okresu presokratejskiego

  Zanim przejdziemy do omawiania klasycznego okresu filozofii greckiej, przypatrzmysię pierwszemu etapowi jej rozwoju. Cechą charakterystyczną okresupresokratejskiego jest dominacja koncepcji przyrodniczych nad teorią człowiekai problemem ducha. Chociaż filozofia zbliża się stopniowo do tych zagadnień,to j e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokrates

  Jest zjawiskiem szczególnym, w jak wielkim stopniu obraz Sokratesa zakorzeniłsię w świadomości każdego wykształconego człowieka. Wizerunek Sokratesatkwi głęboko w pamięci każdego, kto zetknął się z platońską Ucztą, w którejAlkibiades mówi, że:

  Jest najpodobniejszy do tych Sylenów, siedzących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /20 724

  praca w formacie txt

Do góry