Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Agryppa

  Późniejsze od argumentów Ainezydemosa są tropy formułowane przez Agryppc.Wśród nich znajdujemy argumentację skierowaną przeciw możliwości poznaniapojęciowego. Jest ono niemożliwe, gdyż pojęcie każdego gatunku jestsprzeczne ze względu na występujące w nim cechy sprzeczne. J e d n a k jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Epiktet

  Urodził się w Hierapolis we Frygii w roku 50 po Chrystusie jako syn niewolnika,należącego do osobistej ochrony Nerona. Wyzwolony około roku 90, znajdujesię początkowo w bardzo ciężkim położeniu materialnym, ale j u ż wówczaszyskuje sławę i znaczenie. Wygnany wraz z innymi filozofami z Rzymu w roku95...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Sekstus Empiryk

  Mniej więcej w drugiej połowie II w. po Chrystusie działa Sekstus Empiryk.Przydomek 'Empiryk' świadczy o tym, że Sekstus był lekarzem, metodycznieuprawiającym swą umiejętność, a zarazem wyznawcą empiryzmu.Sekstus zostawił trzy dzieła, zawierające bogaty materiał historyczny:

  1. Zarysy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Marek Aureliusz

  Marek Aureliusz był uczniem stoika Marka Korneliusza Frontona. Był cesarzempanującym w latach 161-180 po Chrystusie. Sławę wiekopomną zapewniły muRozmyślania (Ta elę eawóv) w dwunastu księgach. Rozmyślania są owocem bardzodawnej tradycji rachunków sumienia, które wprowadzili już pitagorejczycy.

  Marek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynizm w II wieku

  W epoce cesarskiej obok innych prądów odradza się cynizm, a w tekstach pisarzyrzymskich w II w. częstym t e m a t em są ówcześni cynicy. Jak w innych kierunkach,tak i w cynizmie pojawia się tendencja do ogólnego powrotu doźródeł. Ustępuje wówczas skojarzenie cynizmu z hedonizmem, natomiast pojawiasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm w II wieku

  Wzmożona religijność zaznaczająca się w takich kierunkach jak stoicyzm, cynizmi różnego typu synkretyzmy na tle platońskim wywołała reakcję. W II w.po Chrystusie rozkwita raz jeszcze epikureizm. N i e jest to zjawisko przypadkowe,ale wynika z poparcia, jakiego cesarze rzymscy udzielali greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski

  Nie tylko stoicyzm Panajtiosa i Posejdoniosa przygotowuje grunt pod przyszłyokres rozkwitu filozofii w cesarskim Rzymie. Władztwo rzymskie przyczyniasię do rozkwitu epikureizmu, który następuje w I w. przed Chrystusem. Wówczasspotykamy takich epikurejczyków jak Apollodoros z Aten - bardzo płodnypisarz, autor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

  Przebywa stale pod Neapolem. Jego liczne pisma, które są bezcennym źródłemdo historii epikureizmu, odnaleziono w willi Pizona w słynnych papirusach herkulanejskich.

  Pisma Filodema umożliwiają wgląd w dyskusje, które toczyły się w tymokresie w łonie samego epikureizmu, a także polemiki epikurejczykówz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem

  Aby uzupełnić obraz kierunków i ośrodków filozoficznych w I w. przed Chrystusem,trzeba wrócić do Akademii, w której po okresie sceptycznym nastajeeklektyzm. Podobnie jak w odniesieniu do wielu innych zagadnień, równieżi w tym wypadku naszym przewodnikiem jest Cyceron, którego Akademiki(Academica)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Karneades z Cyreny

  W Akademii Platońskiej po rządach kolegialnych scholarchat (lata 156-129przed Chrystusem) obejmuje Karneades z Cyreny (ur. ok. 214 r. przed Chrystusem).T ę samą rolę, jaką Tymon z Fliuntu pełnił przy Pirronie, a Lakides przyArkezylaosie, przy Karneadesie pełnił Kleitomach z Kartaginy, który po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 049

  praca w formacie txt

Do góry