Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Tertulian

  Quintus Septimus Florentinus Tertullianus urodził się w Kartaginie między roki em 150 a 160, j a ko potomek rodziny pogańskiej. Jego życie przypadło na okresbardzo krwawych prześladowań chrześcijan. Tertulian, początkowo przeciwnywierze chrześcijańskiej, nawrócił się około roku 190 i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Klemens Aleksandryjski

  Sławą chrześcijańskiej szkoły w Aleksandrii, tzw. szkoły katechetycznej, byłKlemens z Aleksandrii. Tytus Flawiusz Klemens urodził się zapewne w Atenachokoło 150 r. i był poganinem. Po nawróceniu odbywał liczne podróże doItalii, Syrii, Palestyny, Egiptu i studiował u wielu mistrzów. Wreszcie osiadłw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /11 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes

  Właściwie żaden ze współczesnych Orygenesowi myślicieli, nie dorównuje mu.Choć w wielu punktach jego nauka znajduje się poza ortodoksją chrześcijańską,wpływ, jaki wywarł, jest ogromny. Również dzisiaj Orygenesa studiuje sięz pasją, jego doktryna zaś doczekała się różnych interpretacji.

  Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /13 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka

  Dzieje filozofii chrześcijańskiej obejmują dwa wielkie etapy: okres patrystykii okres popatrystyczny (średniowiecze i nowożytność). Nazwa „patrystyka" pochodziod wyrazu patres - ojcowie, jest to więc filozofia stworzona przez OjcówKościoła. Słowo patres może być rozumiane w ścisłym, pośrednim i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Bóg

  Orygenes stara się doprowadzić do pewnej syntezy i zsumowania nauki Ojcówgreckich dotyczącej Boga. Pragnie zebrać i zespolić w jedną całość to wszystko,co przekazała tradycja. Orygenes zdawał sobie sprawę, że ta właśnie nauka stanowipodwaliny gmachu naszej mądrości chrześcijańskiej. W filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /10 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Justyn Męczennik

  Pierwszym wybitnym filozofem, a zarazem apologetą jest św. Justyn Męczennik.Urodził się w pierwszym ćwierćwieczu II w. w dawnym Sichem w Samarii(Flaria Neapolis, czyli dzisiejszym Nablus, między górami Efrol i Garizim, niedalekostudni, gdzie rozmawiał Jezus z Samarytanką) w rodzinie kolonistówgreckich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /18 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Stworzenia

  Nauka o świecie i o człowieku jest najlepiej opracowaną częścią systemu Orygenesa.Zagadnienie stosunku Boga do świata prowadzi od razu do jednegoz najpoważniejszych podziałów myśli greckiej i chrześcijańskiej. Orygenes jakomyśliciel chrześcijański dąży do skorygowania w tym punkcie myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /13 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tacjan

  Ściśle związany ze św. J u s t y n em jest drugi apologeta Tacjan (Asyryjczyk, a możeSyryjczyk jak Klemens Aleksandryjski), urodzony w 120 r. w Mezopotamii.Zrazu był wędrownym sofistą i retorem, wtajemniczonym w misteria. Przybyłdo Rzymu i tu nawrócił się na chrześcijaństwo. Możliwe, że stało się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Kres wszechrzeczy

  Orygenes w wielu swoich wypowiedziach nie dawał ostatecznych rozstrzygnięć,stawiał raczej zagadnienia, a nie formułował pewników. Uwaga ta dotyczyrównież i problematyki piekła. Zresztą Orygenes nawet w tych tekstach,które zostały zachowane, nie wszędzie wyraża się jasno. Powolnie, ale stale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atenagoras i inni apologeci

  Najwybitniejszym pod względem filozoficznym spośród apologetów wydaje się Atenagoras, Ateńczyk, który w 177 r., napisał swą suplikę (prośbę) za chrześcijanami.Była to mowa ambasadorska Prośba za chrześcijanami (npeojteta TtepiXpiaxiavcov) skierowana do cezara Marka Aureliusza i współpanującego z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 597

  praca w formacie txt

Do góry