Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Walter z Mortagne

  Walter z Mortagne urodził się we Flandrii, wychował w Tournai. Był uczniemHugona ze Św. Wiktora. W latach 1126-1144 wykładał w szkole na wzgórzu św.Genowefy retorykę i filozofię. Był biskupem w Laon. Zmarł w 1174 r.

  Walter napisał Tractatus de Sancta Trinitate-, sześć mało ciekawych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Clarenbald z Arras

  Uczniem Teodoryka był Clarenbald z Arras. Pozostawał on pod wyraźnym wpływemdoktryn z Librum hunc, a Teodoryk nazywa go swoim doktorem (doctormeus). Widać też, że wówczas Chartres przedstawiało w p e ł n ym słowa znaczeniu szkołę, o mistrzach z Chartres mówi Clarenbald „nasi doktorzy" (nostri...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Gauslenus ze Soissons

  Gauslenus (Joscellin), biskup Soissons (1125-1154 r.) był, zdaniem Jana z Salisbury21 0 , wyznawcą teorii powszechników, wedle której gatunek (species) tocollectio, zespół, zbiór czy klasa bytów posiadających tę samą istotę. Teorię collectiomamy również w Degeneribus etspeciebus, które koncepcji tej broni...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Bernard Silvestris

  Za sprawą Teodoryka przesiąknięty do głębi d u c h em starożytności klasyczneji mitologii pogańskiej jest Bernard Silvestris. Około 1156 r. był kanclerzem szkoły w Chartres. Swój oryginalny i alegoryczny poemat o świecie De mundiuniversitate dedykował Teodorykowi z Chartres. Utwór ten składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres

  Wiek XII charakteryzuje wielka różnorodność kierunków, prądów i ośrodkówmyśli. Oprócz pierwszych przebłysków arystotelizmu u gorącego propagatoradialektyki i szermierza umiarkowanego realizmu - Abelarda ważny jest ośrodekrywalizujący z Paryżem i reprezentujący zupełnie inny nurt filozoficzny -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Adelard z Bath

  Ciekawą postacią jest przedstawiciel czwartej teorii, będącej raczej werbalnątylko odmianą teorii status, Anglik Adelard (Aetherald) z Bath. Urodził się na początku XII w., kształcił w Laon i Tours. Następnie był profesorem w Laoni w Paryżu. Wiele podróżował w celach naukowych: Włochy (długo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Wilhelm z Conches

  Uczniem Bernarda z Chartres, a nie Teodoryka był Wilhelm z Conches(Guillelmus de Conches - ok. 1080-1154). W 1122 r. uczył w Paryżu; późniejna dworze księcia Normandii Gotfryda był nauczycielem Henryka II Plantageneta.

  Najwcześniejszym pismem Wilhelma był Komentarz do Pryscjana, po nimpowstały pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Chartres - Bernard z Chartres

  Bernard pochodził z Bretanii, w latach 1114-1119 nauczał w Chartres, potemw Paryżu, a umarł między 1124 a 1130 r. Napisał traktat De expositione Porphyrii,poemat dotyczący tego samego tematu (znane nam są tylko fragmenty) i zagubionepismo o pogodzeniu Platona z Arystotelesem. Pism Bernarda nie znamy, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Salisbury

  Jednym z najoryginalniejszych umysłów XII w., umysłem blisko związanymz Chartres, choć w niejednym odbiegającym od tej szkoły, jest Jan z Salisbury(Saresberiensis). Był to j e d e n z najwybitniejszych przedstawicieli humanizmuśredniowiecznego. Już w roku 1136 przyjechał do Francji i tu studiował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard

  Przystępujemy teraz do najważniejszego okresu wieków średnich, okresu zasadniczego,w którym dokonał się najżywszy rozwój filozofii. W nim wydają owocte dążenia, które dojrzewały we wczesnym średniowieczu. Chodzi mianowicieo wiek XII i XIII.

  Wiek XIII to wielkie systemy i syntezy, a wiek XII znamionują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /35 214

  praca w formacie txt

Do góry