Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

  Zrazu metoda Lombarda spotkała się z dużą opozycją, głównym jej przeciwnikiembył Jan z Kornwalii (Carnubiensis), uczeń Lombarda w Paryżu. Napisał Eulogium- ważne jako źródło do poznania historii życia umysłowego XII w. Nastrójnieprzychylny utrzymywał się jednak krótko i już w XII w. pojawiają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Ryszard ze Św. Wiktora

  Uczniem i następcą Hugona był Ryszard ze Św. Wiktora. Mało wiemy o jegożyciu, ale sława jego, zwłaszcza jako mistyka, była wielka. Dante umieszcza gow raju wśród najwybitniejszych nauczycieli chrześcijaństwa2 5 6 . Wiemy, że urodziłsię w Szkocji lub w Anglii, wcześnie wstąpił do klasztoru św...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretycy prawa

  Budzące się coraz żywiej zainteresowania etyczno-prawne w teologii spekulatywneji filozofii każą nam choć pobieżnie zaznajomić się z rozwojem prawa w XI i XII w.Najdawniejsze zbiory kanonów (zasad prawa kościelnego) pochodzą z XI w. Wyróżnićw nich można trzy grupy: reńską reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni

  Wielokrotnie wspominaliśmy o szkole działającej w opactwie św. Wiktora. Wiemyjuż, że był to klasztor kanoników regularnych św. Augustyna pod wezwaniemśw. Wiktora, znajdujący się na przedmieściach Paryża. Znamy także jednegoz przełożonych klasztoru, Waltera ze Św. Wiktora, który zmarł po 1180 r...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora

  Hugon ze Św. Wiktora urodził się w 1096 r. w Hartigham w Harcu, w rodziniehrabiów von Blankenburg. Mając 19 lat przybył do Paryża i wcześnie wstąpił doklasztoru. W 1133 r. sam objął kierownictwo szkoły. Zmarł 11 lutego 1141 r.

  Hugon jest autorem wielu prac. Główne jego dzieło to Summa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Nauki

  C e l em naszych wysiłków intelektualnych jest mądrość. Gdy mądrość oświeciczłowieka, wówczas poznaje on samego siebie, a przez to i wszystko inne:

  W taki sposób o umyśle, w którym odcisnęła się podobizna wszystkiego,mówimy, że jest wszystkim i o wszystkim może sądzić.

  Sic nimirum mens rerum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /9 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Bóg

  Dla człowieka Bóg nie jest ani zupełnie ukryty, ani jawny; i w jednym, i w drugimwypadku wiara nie miałaby sensu. Hugo podaje słynną definicję wiary:

  Wiara jest pewnością umysłu o rzeczach nieobecnych znajdującą się powyżejmniemania, ale poniżej wiedzy.

  Fides est certitudo ąuaedam animi de rebus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Człowiek i świat

  Będąc wyraźnie przeciwnikiem panteizmu i monizmu, czego dowodzą komentarzedo Pseudo-Dionizego, wyznaje Hugo w swej filozofii przyrody rodzaj demokrytejskiegoatomizmu. Atomy mogą się mnożyć i powiększać. Jeżeliw ogóle o jakichś stworzeniach, to właśnie o duchowych należy twierdzić, żezostały one...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Alcher z Clairvaux

  Alcher (Alcherius) z Clairvaux jest uznawany za autora Liber de spiritu et anima,który cieszył się d u ż ym znaczeniem, a opierał, jak wiemy, głównie na rozprawieAlkuina De animae ratione ad Eulaliam virginem. Oprócz Alkuina Alcher przytaczaliczne fragmenty z Augustyna, Boecjusza, Makrobiusza, Izydora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alan z Lille

  Ciekawą, oryginalną i bardzo charakterystyczną dla wszechstronności XII w.jest postać Alana z Lille (ab Insulis). Mało wiemy o jego życiu. Urodził się około1128 r. w Lille. Uczył w Paryżu, przebywał w Montpellier. W 1179 r. uczestniczyłw III Soborze Laterańskim. Był cystersem. Walczył z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /5 412

  praca w formacie txt

Do góry