Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon

  Z całej atmosfery środowiska oksfordzkiego, które było zespoleniem tylu różnorodnychelementów i prądów, wyłania się chluba Oksfordu w XIII w. - Roger Bacon,jedna z najoryginalniejszych sylwetek średniowiecza. Urodzony koło Ilchesterw Dorsetshire między 1210-1214 r. studiował w Oksfordzie. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady arabsko - łacińskie

  Mówiliśmy już, że Michał Szkot tłumaczy na początku XIII w. Arystotelesawraz z komentarzami Awerroesa. Albert Wielki bardzo cenił jego przekład Deanimalibus. Szkot pracował najpierw w Toledo, następnie dokonywał przekładówwe Włoszech, na Sycylii. Pełnił tam funkcję astrologa Fryderyka II,którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

  Nie wiemy dokładnie, j ak wyglądał bieg studiów i tok nauczania w samych początkachuniwersytetu. Mamy dane dość dokładne z czasów około roku 1270.Jak w organizacji uniwersytetu, tak i w toku studiów występowały wielkiepodobieństwa do rzemiosła cechowego. Podobnie jak uczeń wiązał się z magistrem,tak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Metody dydaktyczne

  „Płuca" uniwersytetu to wykład i dysputa - lectio i disputatio. Obydwie te metodyobowiązywały na wszystkich stopniach nauczania. Wykład był zawsze lekturąi wyjaśnianiem tekstu. W nim tkwi źródło komentarzy, nieraz bardzo samodzielnych.Wykładano na dwa sposoby: legere cursorie - wyjaśnianie literalnei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

  Z tego trybu dydaktycznego rodzi się cała twórczość naukowo-piśmienniczascholastyków trzynastowiecznych. Piśmiennictwo było powiązane z żywym słowem.Jednolitość metod nauczania wycisnęła swe piętno na piśmiennictwie.Z legere cursorie i ordinarie wywodzą się niewolnicze komentarze do Lombardai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie - Dawid z Dinant

  Postacią bardzo blisko związaną z Amalrykiem i zwykle razem z n im omawianąjest Dawid z Dinant. Bardzo niewiele wiemy o jego życiu. Był zapewne Wallonem,a nie Bretończykiem. Wiadomo, że w 1210 r. został wezwany przez InnocentegoIII. Jedna z kronik pod 1210 r. podaje imiona trzech złoczyńców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia żydowska - Mojżesz Majmonides

  W przeciwieństwie do neoplatońskiej syntezy Awicebrona, Majmonides wysuwana pierwszy plan Arystotelesa.

  Mojżesz Majmonides (Moses ibn Maimon) urodził się w 1135 r. w Kordowie,a zmarł w 1204 r. w Egipcie. Poza Księgą przykazań i licznymi pracamirabinistycznymi (komentarz do Miszny i Talmudu) i logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl bizantyńska

  Aby zakończyć przegląd doktryn przygotowujących XIII wiek, spójrzmy jeszczena Wschód. Przepaść religijna dzieląca Europę od Cesarstwa Wschodniegowytworzyła zapory głębsze, niżby się to zdawało. Kontakty między Wschodem a Zachodem nigdy nie zostały przerwane, ale do wojen krzyżowych stosunkite były...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów

  Starożytność miała swe szkoły i wielkie ośrodki nauki: Akademię, Lykeion,Stoc, Aleksandrię, ale nie miała uniwersytetów, które są tworem swoiście średniowiecznym.Jest to naturalnie owoc wielkich szkół, które rozrosły sięw XII w., ale wpływ na ich powstanie miały również i inne czynniki.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska

  Wchłonąwszy wyniki prac syryjskich, zaczynają Arabowie rozwijać własną filozofię,która była wszechstronna i swoista i trwa aż do dzisiaj. Nas interesuje j e denz jej wycinków, tak zwana arabska filozofia hellenizująca. Ta właśnie filozofiaarabsko-grecka trwa trzy i pół wieku i, co bardzo ważne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 600

  praca w formacie txt

Do góry