Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Na podstawie przedmiotu bowiem poznaje swoje działanie, przez któredochodzi do poznania samego siebie.

  Ex obiecto e n im cognoscit suam operationem, per q u am devenit ad cognitionemsui i p s i u s.

  Poznanie każdego przedmiotu ma swój fundament w poznaniu zmysłowym,to samo dotyczy również poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Etyka Tomaszowa obejmuje dwa działy: etykę ogólną, na którą składają się rozważaniao działaniach ludzkich, wolności woli, analiza czynu ludzkiego, sprawnościachi cnotach oraz prawie; i e t y k ę szczegółową, która mieści w sobie refleksjęnad miłością i innymi uczuciami, życiem osobistym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /21 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Przyczyną miłości jest dobro i piękno. To pierwsze zaspokaja wolę, a drugiepoznanie zmysłowe lub umysłowe. U Tomasza, podobnie jak u Platona,piękno wywołuje miłość. Tomasz nie napisał nigdy odrębnego traktatu o pięknie.Rozwijając tradycję neoplatońską powiada, że na piękno składają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /33 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu

  Maritain powiada, że Tomasz to święty proroczy, ponieważ całą wagę i wielkośćjego systemu zaczynamy doceniać dopiero dziś. Przyczyny tego stanu rzeczybyły następujące: po pierwsze, konflikt Oksford - Paryż, po drugie, powolnyupadek filozofii na korzyść nauk przyrodniczych, z którego brał się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Filozofia i teologia

  Najpierw należy odpowiedzieć, czy Tomasz był przede wszystkim filozofem,czy teologiem. Dotykamy tu ważnego zagadnienia, które powoli ukształtowałosię w średniowieczu, mianowicie relacji między wiarą i wiedzą oraz teologią i filozofią.Wgląd w tę kwestię to podstawowy krok w kierunku zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Albert przygotowuje niewątpliwie grunt pod autonomię filozofii. Bardzotrudno określić, jaką filozofię ostatecznie wyznaje. W komentarzach i parafrazachAlberta nie można szukać j e go osobistych filozoficznych przekonań, cytuje on, przekazuje cudze myśli, ale najczęściej nie zdradza się z własnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Powiedzieliśmy już, że myśl Tomasza najżywiej wyraża się w revelabile, to znaczyw teologii naturalnej. Zobaczmy teraz, jak głęboko traktuje on zagadnienie istnieniaBoga i Jego natury. Zagadnienie, które go nurtowało już wówczas, gdy chodziłpo wzgórzach Monte Cassino i pytał wciąż, czym jest Bóg (quid...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczniowie Alberta

  Bezpośredni i dalsi uczniowie Alberta nawiązują do pewnych elementów znajdującychsię w ogromnej twórczości swego mistrza. Jak wiemy, Tomasz z Akwinurozbudowuje arystotelizm, natomiast dominikanie niemieccy pracują na znajdującymsię u Alberta podłożu neoplatońskim. Ukochanym uczniem Alberta i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Czwarty dowód wychodzi od stopni bytu. Ten dowód był przedmiotemlicznych sporów i jest spośród wszystkich najbardziej platoński. Ciekawe, żew zachowanym fragmencie dialogu Arystotelesa O filozofii mamy ten dowód,a Simplikios twierdzi, że Stagiryta wziął go od Platona.

  W myśl tego dowodu istnieją stopnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /22 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński

  Poznaliśmy już szereg elementów, składających się na atmosferę intelektualną,w której będzie działał i tworzył Tomasz: tradycyjny augustynizm franciszkańskiw Paryżu (Aleksander z Hales i Bonawentura); środowisko oksfordzkie;wzmagający się ruch recepcji Arystotelesa przez przekłady i wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt

Do góry