Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  REIZM

   

  REIZM (łc. res, rei = rzecz)

  metaf. Pogląd, według którego istnie­ją tylko rzeczy pojmowane jako przedmio­ty konkretne, (przedmioty fizycz­ne) i osoby, zaprzeczający zaś realnemu ist­nieniu przedmiotów innych kategorii ontologicznych, takich jak cechy, stosurrki, zdarzenia, stany rzeczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSJA

   

  REFLEKSJA (nłc. = zginanie w tył, odbicie promieni; odwracanie się za siebie) gr. dianoia (Platon), symhouleusis; ang. reflection; fr. reflexion; nm. Reflexion, Uberlegung, Besinnung (W. Dilthey)

  Termin stosowany zwłaszcza przez J. Locke'a, B. Spinozę i G. W. Leibniza.

  1. psych. Odwrócenie uwagi od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSOLOGIA

   

  REFLEKSOLOGIA reflexus = na­chylenie, nagięcie, odbicie się światła; od­ruch nieświadomy + gr. logos = słowo, na­uka) ang. reflexology; fr. reflexologie; nm. Reflexologie

  Termin utworzony przez W. M. Bechterewa (1921) w odniesieniu do reprezen­towanej przez niego samego odmiany psychologii obiektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRESSUS AD INFINITUM

   

  REGRESSUS AD INFINITUM gressus ad infinitum> = cofanie się w nie­skończoność) ang. infinite regress

  metod. Łańcuch rozumowań nie mający końca z tego powodu, że każde twierdzenie poprzedzone jest uzasadnieniem, które z ko­lei również wymaga uzasadnienia, itd. w nie­skończoność. Tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJONIZM

  REDUKCJONIZM ang. redudionism, reductivism; nm. Reduktionismus

  metod. Stanowisko postulujące —> redu­kcję (4) określonej teorii do teorii uznanej za bardziej podstawową, np. teorii psycho­logicznej do biologicznej (-^biologizm /3, 4/) lub biologicznej do fizykochemicznej (^ fizykalizm). Według fizykalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

   

  REDUKCJA (nłc. <reductio> = sprowadze­nie do mniejszej miary, ograniczenie, zmniejszenie) gr. anagoge; ang. reduction; fr. reduction; run. Reduktion

  W logice tradycyjnej — syn.-^ dowód (1), np. redukcja trybów syłogistycznych do trybów pierwszej figury oznacza do­wodzenie na podstawie trybów pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA

   

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA ang. transcendental-phenomenological reduc­tion; fr. reduction phenomenologique, redu­ction transcendentale; nm. transzendental-phanomenologische Reduktion

  Ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarde do samych przedmiotów i zapewnienie przedmiotowego ugruntowania wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNOŚĆ

   

  REALNOŚĆ nłc. realitas; ang. reality, actuality, actualness; fr. realite; nm. Realitat, Wirklichkeit

  1. metaf. —> Rzeczywistość (2) jako stanbytu:

  istniejącego obiektywnie, tzn. nieza­leżnie od poznającej świadomości;

  aktywnego (skutkotwórczego), sta­nowiącego ośrodek własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNY

   

  REALNY (nłc. <realis> = rzeczywisty, fa­ktyczny, rzeczowy) ang. real, actual; fr. reel; nm. wirklich, real

  Rzeczywisty — w przeciwstawieniu do pozornego, nie będącego takim, jakim się wydaje albo będącego tylko wytworem wyobraźni.

  W przeciwstawieniu do idealnego — istniejący niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTOR

   

  RECEPTOR (łc. receptor = ten, który przyj­muje) ang. receptor, receiver, fr. recepteur; nm. Rezeptor

  W fizjologii — wyspecjalizowana stru­ktura wrażliwa na -^ bodźce o określonej jakości, mająca zdolność przekształcania ich w impulsy chemiczne i elektryczne, prze­wodzone przez substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt

Do góry