Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia planowania

  ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji;

  układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie;

  proces wyznaczania długofalowych celów i zamierzeń, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do osiągnięcia tych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje planów

  1.Strategiczne - prowadzące do osiągnięcia ogólnych celów organizacji - do spełnienia misji,stanowiącej szczególny powód istnienia organizacji.

  2. Operacyjne - określają sposoby wcielania w życie planów strategicznych.

  Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA PLANOWANIA

  Polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i na formułowaniu celów działania dostosowanych do tego układu. Drugie zadanie to decydowanie o kierunkach działalności organizacji, określenie strategii i programów, w celu zapewnienia osiągnięcia celów.

  Cechy dobrego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - PLANOWANIE

  Planowanie jest podstawą dla realizacji wszystkich innych funkcji zarządzania.

  określenie misji przedsiębiorstwa

  określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa

  stworzenie systemu ocen realizacji celu i celów cząstkowych funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa wirtualnego

  złożoność organizacji, co wyrażane jest poprzez takie określenia jak: zbiór jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych; sieć niezależnych przedsiębiorstw; integracja niezależnych przedsiębiorstw w procesach kreowania produktów; kompleksowy system łączący w jedną całość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Tradycyjne organizacje mają wyraźnie określone granice, wnętrze organizacji jest wyraźnie oddzielone od jej otoczenia, występuje wyraźny podział na pracowników i klientów. Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagania zarządzania oraz konieczność i łatwość nawiązywania kontaktów współpracy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura produkcyjna

  Instytucji gospodarczej jest to układ komórek produkcyjnych, ich wzajemne powiązania i koordynacje, a także zakres i formy specjalizacji tych komórek w procesie produkcyjnym. Może ona przybierać postacie:

  struktury przedmiotowej - w wydziałach produkcyjnych grupuje się różnorodne stanowiska robocze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacyjne struktury smukłe i płaskie

  Wyodrębnia się ze względu na liczbę poziomów kierownictwa, przy danej liczbie pracowników wykonawczych.

  Struktura smukła charakteryzuje się dużą liczbą poziomów hierarchicznych i małą rozpiętością zarządzania. Stwarza ona możliwość operatywnego zarządzania zespołem bezpośrednich podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organiczna

  Należy do elastycznych struktur organizacyjnych klasyfikowanych według kryterium rozpiętości kierowania. Ma ona charakter organizacji inwencyjno-kreatywnej zdolnej do przewidywania, zabezpieczania się i reagowania na niespodziewane zmiany zachodzące w bardzo niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu. W takim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury zadaniowe

  Tworzą konkretne zespoły problemowe, zwane też projektowymi, powoływane w celu realizacji określonych zadań wielowymiarowych. Zespoły problemowe (zadaniowe) mogą pełnić wiele różnorakich funkcji (analityczno-diagnostycznych, projektowych, wdrożeniowych, organizatorskich, technicznych, ekonomicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 479

  praca w formacie txt

Do góry