Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wycena środków trwałych

  Charakterystyka

  Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Środki te nie podlegają całkowitemu zużyciu w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, ale stopniowo przenoszą swą wartość na wytwarzane przy ich pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe różnice między planami

  horyzont czasu,

  zakres,

  stopień szczegółowości.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /85

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany operacyjne

  Jednorazowe - opracowane dla uzyskania konkretnych celów, tracące swą ważność zchwilą ich osiągnięcia:

  Programy - obejmują względnie duży zbiór działań; określają: główne etapy osiągnięcia celu, jednostkę organizacyjną lub członka organizacji odpowiedzialnego za każdy etap...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje podejścia do sformalizowanego planowani strategicznego

  z dołu do góry - poszczególne jednostki czy wydziały organizacji formułują strategie i przekazują do góry w celu scalenia na poziomie całej organizacji, strategia jest wypadkowa tych pionów;

  z góry do dołu - inicjatywę podejmują kierownicy najwyższego poziomu organizacji. Formułują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady planowania strategicznego

  Zalety

  zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji

  dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji

  minimalizacja możliwości popełnienia błędów.

  Wady

  niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów

  możliwość podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sformalizowany sposób planowania strategicznego

  Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań.

  Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co należy robić inaczej niż dotychczas, by wykonać ustalone zadania.

  Analiza otoczenia - rozpoznanie pośrednich wpływów zmian w gospodarczym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy planowania strategicznego

  Obejmuje podstawowe zagadnienia.

  Podstawa podejmowania codziennych decyzji.

  Długoterminowa perspektywa.

  Koncentracja energii i zasobów.

  Zaangażowanie naczelnego szczebla.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

  „Myśleć strategicznie" tzn.:

  dążyć do poznania sytuacji, badanie szans, wyboru celów i zasad wykorzystania zasobów wybiegające myślą wiele lat naprzód;

  stosować zespół technik oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy sposoby opracowania strategii planowania (Mintzberg)

  1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją i doświadczeniem.

  2.Sposób dostosowawczy - reagowanie na poszczególne sytuacje w miarę ich pojawiania się, reakcje defensywne na zachowania konkurentów, dramatyczne skoki w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy strategii planowania

  Odległy horyzont czasowy.

  Znaczne efekty realizacji strategii.

  Skupienie wysiłków na wybranych działaniach.

  Układ wielu decyzji rozłożonych w czasie.

  Wszechobecność na wszystkich szczeblach organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry