Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola funkcjonalna

  W całości wykonywana przez kierowników określonych odcinków działalności organizacji (kierowników komórek funkcjonalnych), wynikająca z zajmowanych stanowisk w organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola instytucjonalna

  Sprawdzenie zgodności procesów i zdarzeń przez profesjonalny, zinstytucjonalizowany podmiot organizacyjny. Wyłącznym przedmiotem działalności takiego podmiotu jest wykonywanie kontroli. Jest on uprawniony do sprawdzania przestrzegania obowiązujących norm (np. bhp), do podejmowania czynności korygujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola następna (ex post)

  Sprawdzeniu podlegają procesy i zdarzenia, które już całkowicie lub częściowo zostały zakończone.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola bieżąca

  Polega na sprawdzaniu, czy realizowane na bieżąco procesy są zgodne z obowiązującymi normami, oraz na korygowaniu niedopuszczalnych odchyleń od norm.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wstępna (ex antę)

  Polega na tym, że pewnego rodzaju sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami jest realizowane, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania realne.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - KONTROLOWANIE

  rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług

  kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych

  analiza przyczyn odchyleń od założonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka powinna być informacja

  aktualna - dotyczy tego odcinka rzeczywistości, który jest właśnie opisywany,

  dokładna - powinna być podana w takiej postaci, aby mogła być użytecznie wykorzystana,

  pełna - wszechstronnie opisuje stan faktyczny, nie ogranicza się do opisu fragmentu rzeczywistości. Informacja pełna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady, których przestrzeganie powinno podnieść efektywność

  Należy dążyć do tego, by samemu być rozumianym przez innych, ale również umieć rozumieć innych,

  Uzmysłowienie sobie, jaki jest styl, którym porozumiewamy się na co dzień, poznanie stylu osób, z którymi najczęściej się komunikujemy.

  W usprawnieniu procesu komunikowania się pomaga także znajomość:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

  Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

  Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

  Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

  Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby a Potrzeba

  Potrzeby - motywacja działa przez zmianę poziomu zaspokajania potrzeb, podstawową rzeczą jest poznanie potrzeb człowieka.

  POTRZEBA - subiektywny stan nierównowagi między poziomem oczekiwań a poziomem ich zaspokojenia.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry