Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Projektowanie (modelowanie) procesów

  Dostarcza odpowiedzi na pytanie jak powinny wyglądać procesy, aby cele całej firmy i cele procesu mogły być jak najlepiej zrealizowane. Po analizie stanu obecnego dokonuje się:

  modernizacji (przeprojektowania) procesu, dla już istniejącego procesu, po krytycznej jego ocenie, lub

  projektowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów procesu

  Dla prawidłowego zarządzania procesami niezbędne jest ustalenie celów dla wybranych procesów, {czego od nich oczekujemy?), które powinny wynikać z celów organizacji i oczekiwań klientów.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór kluczowych procesów

  W pierwszej fazie spośród wszystkich procesów podstawowych, pomocniczych i zarządczych należy wybrać te, które w największym stopniu wpływają na strategiczny sukces danej organizacji (zagwarantują przewagę strategiczną i odpowiedni zwrot z inwestycji w ich usprawnianie) i zapewniają największą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściciel procesu

  To osoba na stanowisku kierowniczym, rozumie logikę całego procesu, czuwa nad realizacją procesu, podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności całego procesu międzyfunkcjonalnego.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie procesami

  Proces to ciąg logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku, których powstaje określony efekt (rezultat) działania (produkt, usługa).

  Procesy dzielą się na:

  a) ze względu na znaczenie dla organizacji:

  podstawowe - efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny - z niego firma „żyje"...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest samokontrola

  Wykonawcy sami wykonują czynności sprawdzające zgodność z obowiązującymi normami, a także podejmują niezbędne czynności korygujące lub inicjują ich podjęcie przez inne podmioty organizacyjne (pracownicy sami przeprowadzają kontrolę bieżącą i końcową).

  Wszystkie wymienione rodzaje kontroli są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola zewnętrzna

  Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie norm szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia otoczenia a zwłaszcza norm prawnych, (np. kontrola wykonywana przez urząd skarbowy, Najwyższą Izbę Kontroli)

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wewnętrzna

  Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt

Do góry