Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana modelu przedsiębiorstwa

  W gospodarce przemysłowej model większości przedsiębiorstw oparty był na fizycznych aktywach. One były podstawą produkcji i sprzedaży dóbr;

  Lata 80-te i 90-te ubiegłego wieku przyniosły przesuwanie znacznych części łańcucha dostaw poza przedsiębiorstwo, ale pod jego kontrolą. Sprzyjał...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w gospodarce i ich wpływ na przedsiębiorstwo

  Globalizacja biznesu: otwieranie się gospodarek narodowych, liberalizacja,prywatyzacja i ekspansja handlu, coraz silniejsze ugrupowania regionalne;Zmiany właścicieli przedsiębiorstw: od prywatnych właścicieli do instytucjonalnych;Wzrost znaczenia rynków kapitałowych: coraz więcej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie zadowalającego zachowania

  Opierają się na założeniu, że celem przedsiębiorstwa jest osiąganie pewnej stopy zysku; kontrolowanie rynku; maksymalizacja stopy wzrostu przedsiębiorstwa z zapewnieniem jej bezpieczeństwa. Teorie zadowalającego zachowania wiążą się z niepełną informacją, trudnością identyfikowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel działalności przedsiębiorstw

  Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że najważniejszym celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Maksymalizacja wartości firmy jest obecnie powszechnie akceptowana, jako zasadniczy cel przedsiębiorstwa z tego względu, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL (ASPEKT) ETYCZNY

  (Etyka biznesu, socjologia kultury) - analiza zachowań w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych i wzorców akceptowanych zachowań.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRAWNY

  (Prawo cywilne, prawo handlowe) - przedsiębiorstwo to szczególny podmiot praw i obowiązków forma i ustrój przedsiębiorstwa są zawsze określone w danym systemie prawnym.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL SOCJOPSYCHOLOGICZNY

  Behawioralny (Socjologia, psychologia) -przedsiębiorstwo to system społeczny - jednostki, grupy, ich zachowania, motywacje, wzajemne relacje itp. głównym aktywem przedsiębiorstwa są ludzie.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL CYBERNETYCZNY

  (Cybernetyka, logistyka) - przedsiębiorstwo to układ złożony, podobny do żywego organizmu, kierujący się kryterium najdłuższego zachowania przy życiu traktowane jako system względnie odosobniony w otoczeniu, posiadający szereg wewnętrznych, oddziaływujących na siebie podsystemów.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL ORGANIZACYJNY

  (Organizacja i zarządzanie) - przedsiębiorstwo to jednostka zorganizowana - szczególny przypadek instytucji podlegającej zasadom racjonalnej organizacji występują procesy decyzyjne - podstawowa przesłanka uznania modelu organizacyjnego za wiodący w formułowaniu interdyscyplinarnej teorii przedsiębiorstwa

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRODUKCYJNY

  Technologiczny (Nauki techniczne) - przedsiębiorstwo to układ techniczny przetwarzający energię i materię w produkt o założonych parametrach użytkowych przedsiębiorstwo nie wytwarza wartości dodanej lecz musi najpierw wyprodukować dobra lub usługi.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry