Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółka cywilna

  Forma organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym właściciel lub współwłaściciele odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem powstaje w wyniku umowy wspólników, dążących do osiągnięcia określonych celów. W gospodarce polskiej w sektorze małych i średnich firm dominują spółki cywilne oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

  Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

  osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

  kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

  Spółki mieszane.

  Spółkami handlowymi są:

  - spółki osobowe spółka jawna,

  - spółka partnerska,

  - spółka komandytowa,

  - spółka komandytowo-akcyjna,

  - spółka...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność prywatna

  Przedsiębiorstwa, działające w sektorze prywatnym, przybierają organizacyjną formę spółki bądź wyłącznej własności.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność spółdzielcza (spółdzielnie)

  Celem działania spółdzielni jest nie tylko osiąganie zysku, ale często realizacja innych zamierzeń np. zapewnienie mieszkań czy sprzedaż płodów rolnych. Dlatego funkcjonować mogą one nawet wtedy, gdy nie przynoszą zysku;

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa komunalne

  (prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego np. gminy) Są to przedsiębiorstwa państwowe, które pozostają w zarządzie gminy. Ich istnienie jest często związane z faktem świadczenia usług (kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczania, komunikacja publiczna) na rzecz mieszkańców miast i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki rozwoju nowych rynków zbytu

  - Wielkość i tempo wzrostu,

  - Bliskość do rynków,

  - Siła lokalnej konkurencji.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda wzrostu firmy

  Wzrost organiczny,

  Fuzje i przejęcia.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /51

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wyzwania przedsiębiorstwa

  Tworzenie nowych strategii/kierunki rozwoju firm,

  Budowanie zaangażowania pracowników,

  Zwiększenie innowacyjności firmy,

  Wyzwania konkurencyjne:

  Presja na obniżkę cen,

  Potrzeba szybszego rozwoju nowych produktów, usług,

  Wejście nowych konkurentów na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trendy zmian w przedsiębiorstwie

  Wczoraj i dziś

  Rodziny akcjonariuszy lub założycieli, Elity polityczno-fmansowe, Technostruktura menedżerska, Państwo (władza polityczna), Wartość akcji, Wielkość sprzedaży, - Dochód na akcję,

  Rynek kształtowany przez popyt,

  Klient-konsument: marketing i zabezpieczenie jakości,

  Produkcja masowa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 610

  praca w formacie txt

Do góry