Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

  Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROSTU WARTOŚCI FIRMY

  Wzrost wartości rynkowej firmy jest efektem rozwoju firmy i wzrostu jej potencjału wytwórczego i handlowego. Prowadzi to do umacniania pozycji rynkowej, a to wpływa na wzrost wartości udziałów (akcji) i korzyści płynących w związku z tym dla ich posiadaczy. Istotną korzyścią płynącą dla właścicieli...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ PASYWÓW

  Polega na podejmowaniu decyzji w zakresie pozyskania kapitałów, a w szczególności relacji pomiędzy kapitałami własnymi a kapitałami pożyczonymi (długiem). Decyzje o zwiększeniu kapitałów własnych powodują zwiększenie udziału w finansowaniu aktywów najbardziej stabilnych źródeł finansowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ AKTYWÓW

  Polega na podejmowaniu decyzji w zakresie zwiększania bądź zmniejszania wielkości poszczególnych rodzajów aktywów (aktywów trwałych, aktywów obrotowych). Decyzja o zwiększeniu majątku często skutkować będzie wzrostem potencjału wytwórczego firmy, ale wiązać się będzie z koniecznością pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie finansami

  Firmy polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności firmy (określanych mianem kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu finansowego, jakim jest maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom) firmy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje spółki

  Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać pieczęć spółki oraz podpis zarządu. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

  ■ Statut i regulaminy. Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu isposobu działania spółki akcyjnej. W szczególności powinien on określać- nazwę isiedzibę...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne : wady

  Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

  Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka akcyjna (SA)

  Ma również osobowość prawną. Do jej założenia wystarczy jeden założyciel, samorząd terytorialny (gmina) lub spółka Skarbu Państwa. Wymagania związane z założeniem są podobne jak w przypadku spółki z o.o., z tym że minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Zawiązanie spółki akcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

  Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt

Do góry