Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty ciągnione

  To elementy kosztów, które są nieuchronną konsekwencją uprzednio podjętych decyzji. Kosztami ciągnionymi są np. koszty amortyzacji, oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na zasadach kontraktu. W krótkich okresach wysokość kosztów nie może ulec zmianie, może być zmieniona jedynie przez zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty swobodne

  Są przeciwieństwem kosztów inżynierskich. Są to te elementy kosztów, których wysokość może być kształtowana według uznania zarządzającego. Koszty swobodne mogą być kształtowane w dowolnej wysokości, w granicach limitów przyznanych zarządzaniu. W większości przedsiębiorstw kategoria ta obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty inżynierskie

  To element kosztów, których prawidłowa i niezbędna do poniesienia wysokość może być oszacowana. Wysokość tych kosztów może być wyznaczona dla danej specyfikacji produktu na podstawie przyjętych limitów zużycia środków produkcji dotyczących jednostki produktu. Kosztami inżynierskimi są np. koszty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty niekontrolowane

  Kategoria ta wyróżniona jest w zależności od tego, czy mogą one być kontrolowane przez zarządzającego. Kosztami niekontrolowanymi są koszty, na których kształtowanie się zarządzający nie ma wpływu.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty kontrolowane

  Jest to kategoria wyróżniona w zależności od tego, czy mogą być one kontrolowane przez zarządcę. Kosztami kontrolowanymi są koszty będące przedmiotem racjonalnej regulacji przez zarządzającego, którego odpowiedzialność została zidentyfikowana.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty nieistotne

  Są przeciwieństwem kosztów istotnych. Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na znaczenie przy podejmowani decyzji. Kosztami nieistotnymi są koszty, które nie będą objęte przez podejmowane decyzje.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty istotne

  Są kategorią kosztów wyróżnioną ze względu na znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Kosztami istotnymi są koszty których wysokość ulega zmianie w wyniku podjętej decyzji. W krótkich okresach nie wszystkie koszty są istotne dla podejmowania decyzji. Mogą natomiast okazać się kosztami istotnymi w długich...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty miejsc powstania

  To koszty zgrupowane na podstawie danych o miejscu lub przyczynie ich poniesienia. Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji:

  koszty wydziałów podstawowych,

  koszty wydziałów pomocniczych,

  koszty ogólnego zarządu,

  koszty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty zakresów działalności

  Są to koszty ponoszone w przedsiębiorstwie w związku z prowadzeniem różnej działalności: operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i związanej z funduszami specjalnymi. Wyróżniane są:

  koszty działalności operacyjnej,

  koszty działalności inwestycyjnej,

  koszty operacji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty zmienne

  To kategoria kosztów wyrażona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami zmiennymi są te elementy, których poziom może być przedstawiony jako rosnąca funkcja wielkości produkcji. Miarą stopnia reagowania poziomu kosztów na zmiany wielkości produkcji jest współczynnik...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry