Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kredyty wekslowe

  Drugą grupę kredytów finansujących działalność gospodarczą tworzą kredyty wekslowe. W ujęciu historycznym klasyczny kredyt bankowy polegał na dyskontowaniu lub skupie weksli, które były zobowiązaniem handlowym, wynikającym z transakcji kupna. Funkcja kredytowa, płatnicza oraz gwarancyjna weksla...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt rewolwingowy

  Kredyt rewolwingowy umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorstwo wielokrotnych pobrań w ramach określonej w umowie tzw. maksymalnej kwoty kredytu. Kwoty spłat podwyższają jednocześnie kwotę do pobrania w ramach maksymalnej kwoty kredytu. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość wielokrotnego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt płatniczy

  Kredyt płatniczy przeznaczony jest na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to kredyt celowy realizowany jednorazowo w wysokości przyznanej kwoty. Najczęściej udzielany jest na okres do 30 dni. Bank uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt w rachunku kredytowym

  W szczególnych przypadkach przyznawany jest tzw. kredyt w rachunku kredytowym. Jest to kredyt obrotowy udzielany w specjalnie wydzielonym rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

  Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczany jest na pokrycie zobowiązań wymagalnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia on przedsiębiorstwu zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Do uzyskania tego rodzaju kredytu niezbędne jest posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty obrotowe

  Kredyty obrotowe przeznaczone są dla przedsiębiorców poszukujących środków na finansowanie codziennej działalności przedsiębiorstwa. Stosuje się je do finansowania środków obrotowych, a konkretnie jako tzw. różyczki pomostowej zapewniającej wpływ gotówki zamrożonej w należnościach. Kredyty obrotowe w...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt oraz pożyczka

  Dwa bardzo zbliżone w charakterze ekonomicznym źródła.  

  Pożyczka regulowana jest przepisami cywilno - prawnymi. Dokładną definicję pożyczki reguluje Kodeks Cywilny. Z punktu widzenia posiadacza wolnych środków pieniężnych pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /8 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności (kredyt kupiecki)

  Możliwość korzystania z odroczonego terminu płatności daje przedsiębiorstwu możliwość regulowania własnych zobowiązań z opóźnieniem w stosunku do otrzymanego świadczenia co jednocześnie stanowi atrakcyjną formę finansowania działalności (o ile płatności regulowane są terminowo zazwyczaj nie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /9 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt kapitału obcego

  Stopa zwrotu wymagana przez inwestorów.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /46

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia za ryzyko rynkowe

  Wielkość nadwyżki nad stopą wolna od ryzyka, potrzebna do skłonienia przeciętnego inwestora do wejścia na rynek.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /119

  praca w formacie txt

Do góry