Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura kapitału

  To część struktury finansowania - relacja wartości zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych firmy.

  Strukturę kapitału można analizować w aspekcie kapitałów i dochodów. Jej ocenie służą wskaźniki oparte na danych zaczerpniętych z bilansu i rachunku zysków i strat. Wskaźniki struktury...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura finansowania

  Proporcje udziału kapitału własnego i obcego w finansowaniu działalności firmy.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /84

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

  Obligacja jest dokumentem, w którym emitent potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej wysokości i zobowiązuje się do jej zwrotu w podanym terminie oraz do zapłaty odsetek posiadaczowi takiego dokumentu, zgodnie z ustalonymi z góry zasadami. Posiadacze obligacji w przeciwieństwie do posiadaczy akcji nie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /9 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Venture Capital

  Venture Capital, określane często kapitałem ryzyka, stanowi zewnętrzne źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ponadprzeciętnym ryzykiem co do których przewidywany jest ponad przeciętny zysk. Finansowanie nie zweryfikowanych jeszcze na rynku pomysłów, po których spodziewać się...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /6 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest franchising

  Franchising wymienia się często jako alternatywa w finansowaniu obcym dla leasingu. Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Opiera się na negocjowanej umowie, na podstawie której...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /6 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest forfaiting

  Bardzo zbliżonym źródłem finansowania zewnętrznego obok factoringu są transakcje forfaitingowe. Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. W takich transakcjach średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest factoring

  Faktoring można określić jako rodzaj szerokiego pośrednictwa handlowego. Nazwa pochodzi od angielskiego terminu faktor i oznacza pośrednika, agenta. Najkrócej mówiąc, faktoring polega na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nieprzeterminowanych wierzytelności od różnych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /10 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest leasing

  Jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /14 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorców poszukujących środków na dokonanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. Taki rodzaj kredytu udzielany jest zazwyczaj na zakup nieruchomości, budowę nowych linii...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt dyskontowy

  Kredyt dyskontowy polega na udzieleniu kredytu posiadaczowi weksla poprzez jego zdyskontowanie. Kwotą kredytu jest tzw. suma wekslowa. Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę kredytu będącą równowartością sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto, czyli obliczone wcześniej oprocentowanie kredytu wraz z prowizją...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt

Do góry